​Delftse verenigingen beperken hun reclame

Studentenverenigingen hebben beloofd het plaatsen van reclameborden en spandoeken in de binnenstad zo veel mogelijk te beperken tot de Owee en de kennismakingstijd. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad.

Met hun toezegging komen studentenverenigingen tegemoet aan de gemeenteraad. Die maakte zich eind vorig jaar bij het vaststellen van de gewijzigde reclameverordening zorgen over het toenemend aantal borden en spandoeken van studentenverenigingen. Het onderwerp werd door de wethouder ter sprake gebracht in een vergadering van de Verenigingsraad (Vera), waarin een groot aantal studentenverenigingen is vertegenwoordigd.

Bij die vergadering werden als voorbeeld de makelaarsborden genoemd die bij menig studentenhuis hangen, legt Vera-woordvoerder Rob Dregmans uit. Verenigingen zijn bereid hun leden er op te attenderen de borden niet onnodig te laten hangen. Volgens Dregmans komen er jaarlijks niet meer borden bij. "Elk jaar worden bij het ophangen van de nieuwe borden de oude vervangen. De rest van het reclamemateriaal wordt altijd op plekken gezet waar dit toegestaan en mogelijk is."

Hoewel ze studenten op dezelfde manier willen blijven bereiken, zullen verenigingen zich er voor inspannen hun reclame te beperken tot de periode van half augustus tot half september. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt echter bij de verenigingen en niet bij de Vera, zegt Dregmans. Wel kan de Vera verenigingen er op wijzen dat spandoeken tijdig na een evenement worden verwijderd.