Delft en ICT

In het artikel 'Delft bevindt zich in de voorste linie', over de de positie van Delft op ict-gebied, in Delta 1 ben ik geciteerd met de woorden (over Prof.

Arnbak): ‘Deze man weet niet waar hij het over heeft'. Ik kan u verzekeren dat ik deze woorden niet heb uitgesproken. Wel heb ik gezegd: 'Prof. Arnbak gaat te ver in zijn kritiek op de ICT-ontwikkelingen aan de TU Delft. Hij is er misschien niet van op de hoogte dat de TU Delft één van de eerste providers was in Nederland bij de voorlopers van internet. De TU heeft forse internationale bijdragen geleverd aan het tot stand komen van internet, was de eerste Nederlandse universiteit met een hoog datarate breedbandnetwerk (en heeft nog steeds een van de grootste Nederlandse LAN omgevingen in huis). Daarnaast heeft de TU leiding gegeven aan zeer grote internationale software-ontwikkelingsprojecten, o.m. op het gebied van systeemontwerp en had zelfs de dubieuze eer in het begin van de negentiger jaren ongewild de meest bezochte seks-site ter wereld rijk te zijn (dit was een open-access site bij de vakgroep N&S die voor dat doel van buiten uit misbruikt werd). Ook heeft de TU Delft aan de wieg gestaan van het mobilofoonsysteem GSM in het begin van de tachtiger jaren - lang vóór Arnbak hier hoogleraar was, en genoemd staat in een basispatent voor dat systeem. Kortom, de TU Delft is op vele wijzen toonaangevend geweest in de internationale ontwikkelingen van ICT, en dit vooral op het gebied van software-ontwikkeling. Blijkbaar is dit feit prof. Arnbak onbekend, en zijn kritiek op de TUD dus onterecht’. Het is mogelijk dat wij als TU ons niet goed verkopen, en dat andere universiteiten die niet echt hebben bijgedragen aan de oorspronkelijke ontwikkelingen toch met de eer van een nieuw centrum gaan strijken, maar dat laat de waarheid onverlet - dat wij op ICT gebied, software én hardware toonaangevend geweest zijn en dit vanaf het begin en gedurende vele jaren.

In het artikel ‘Delft bevindt zich in de voorste linie', over de de positie van Delft op ict-gebied, in Delta 1 ben ik geciteerd met de woorden (over Prof. Arnbak): 'Deze man weet niet waar hij het over heeft'. Ik kan u verzekeren dat ik deze woorden niet heb uitgesproken. Wel heb ik gezegd: 'Prof. Arnbak gaat te ver in zijn kritiek op de ICT-ontwikkelingen aan de TU Delft. Hij is er misschien niet van op de hoogte dat de TU Delft één van de eerste providers was in Nederland bij de voorlopers van internet. De TU heeft forse internationale bijdragen geleverd aan het tot stand komen van internet, was de eerste Nederlandse universiteit met een hoog datarate breedbandnetwerk (en heeft nog steeds een van de grootste Nederlandse LAN omgevingen in huis). Daarnaast heeft de TU leiding gegeven aan zeer grote internationale software-ontwikkelingsprojecten, o.m. op het gebied van systeemontwerp en had zelfs de dubieuze eer in het begin van de negentiger jaren ongewild de meest bezochte seks-site ter wereld rijk te zijn (dit was een open-access site bij de vakgroep N&S die voor dat doel van buiten uit misbruikt werd). Ook heeft de TU Delft aan de wieg gestaan van het mobilofoonsysteem GSM in het begin van de tachtiger jaren - lang vóór Arnbak hier hoogleraar was, en genoemd staat in een basispatent voor dat systeem. Kortom, de TU Delft is op vele wijzen toonaangevend geweest in de internationale ontwikkelingen van ICT, en dit vooral op het gebied van software-ontwikkeling. Blijkbaar is dit feit prof. Arnbak onbekend, en zijn kritiek op de TUD dus onterecht’. Het is mogelijk dat wij als TU ons niet goed verkopen, en dat andere universiteiten die niet echt hebben bijgedragen aan de oorspronkelijke ontwikkelingen toch met de eer van een nieuw centrum gaan strijken, maar dat laat de waarheid onverlet - dat wij op ICT gebied, software én hardware toonaangevend geweest zijn en dit vanaf het begin en gedurende vele jaren.