Decaan Overbeek van CiTG heeft moeite met de grote uitgaven die unilocatie van zijn faculteit vraagt. De faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen is op dit moment zeer verspreid gehuisvest. Tussen Technische Aardwetenschappen en Geodesie liggen kilometers.

Overbeek: ,,Vanzelfsprekend zet ik in op unilocatie. Maar ik besef tegelijkertijd dat de financiële consequenties voor de universiteit enorm zijn. Ik vraag me dan ook af of je zo veel geld moet steken in een opeenstapeling van stenen.‘’ Op dit moment onderzoekt de dienst Vastgoedbeheer een alternatief, waarbij Geodesie naar haar oude pand aan de Kanaalweg zou terugverhuizen.

De faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen is op dit moment zeer verspreid gehuisvest. Tussen Technische Aardwetenschappen en Geodesie liggen kilometers. Overbeek: ,,Vanzelfsprekend zet ik in op unilocatie. Maar ik besef tegelijkertijd dat de financiële consequenties voor de universiteit enorm zijn. Ik vraag me dan ook af of je zo veel geld moet steken in een opeenstapeling van stenen.‘’ Op dit moment onderzoekt de dienst Vastgoedbeheer een alternatief, waarbij Geodesie naar haar oude pand aan de Kanaalweg zou terugverhuizen.