Debat over verengelsing TU

In de week dat Oras studenten via een enquête peilt over Engelstalig onderwijs, kondigt Studium Generale een debat aan met de titel ‘should TU Delft be 100% in English?’.

Waar Oras van studenten wil weten welke voorwaarden zij stellen aan Engelstalig onderwijs aan de TU, gooit Studium Generale het over een andere boeg. Aanleiding is het pleidooi van VVD-Tweede Kamerlid Pieter Duisenberg voor verplichte Nederlandse les voor internationale studenten. Duisenberg zal daarom op 9 maart met rector magnificus Karel Luyben debatteren over de stelling ‘Wij moeten allemaal Nederlands leren, of er wordt niet in het Engels gedoceerd.” 

Verder stelt SG soortgelijke vragen als Oras, in de hoop dat er veel studenten op het debat af komen: “Is het eerlijk naar eerstejaars toe dat zij alleen college kunnen volgen in het Engels?” En: “Is het niveau van het Engels van docenten eigenlijk wel goed genoeg om alles in het Engels te doen?”.

‘Should TU Delft be 100% in English?’, 9 maart 12:30 tot 13:30, zaal A, faculteit TBM. Inclusief gratis lunch.