De TU verlaagt haar toelatingseisen niet om meer scholieren tot een technische studie te verleiden, aldus De Voogd op een bijeenkomst van de Delftse ingenieurskring KIvI.

/strong>,,De tegenwoordige scholier lijkt te kiezen voor een toepassingsgerichte studie‘', concludeert collegevoorzitter dr. Nico de Voogd uit de tendensen van de instroomcijfers van de verschillende studierichtingen. Tussen 1982 en 1999 nam de instroom van eerstejaars technische natuurkunde, scheikundige technologie en wiskunde sterk af. Een evenredige toename van studenten bouwkunde, industrieel ontwerpen en technische bestuurskunde compenseerde dit.De Voogd: ,,De vraag is of we deze tendens willen handhaven.'' De collegevoorzitter gaf op de maandelijkse bijeenkomst van de Delftse afdeling van het Koninklijk Instituut voor Ingenieurs (KIvI) zijn visie op het dreigende tekort aan ingenieurs. De arbeidsmarkt schreeuwt om mensen met een TU-diploma, maar dit lijkt weinig scholieren ertoe te bewegen 'exact' te kiezen. ,,Twente en Eindhoven neigen ertoe de toelatingseisen voor studenten te verlagen. Wij weigeren dit echter, want daarmee vergroot je wel de instroom, maar verlaag je het rendement.''De Voogd pleit voor een 'technobetisering' van de samenleving. ,,Techniek wordt steeds belangrijker in de samenleving, dus iedereen moet daar een basiskennis van hebben. De aantallen bèta's op algemene universiteiten dalen drastisch.''De totale studenteninstroom van de TU is grotendeels te danken aan de vele studenten bouwkunde. Dit vertekent het beeld en leidt tot logistieke problemen. ,,Het gebouw voor bouwkunde is ontworpen voor achthonderd studenten. Het zijn er nu negenentwintighonderd'', aldus De Voogd. ,,Moet ik met mijn investeringen die getallen volgen? Ik zie de instroom aan bouwkundestudenten liever afnemen van zeshonderd naar vierhonderdvijftig.''De collegevoorzitter wil dat de TU zijn productie aan ingenieurs afstemt op de marktvraag. ,,We moeten beter bepalen hoeveel ingenieurs van welke discipline nodig zijn, agressiever werven en strenger selecteren.''De zogenaamde varkenscyclus is een probleem bij de afstemming van het aantal ingenieurs op de markt. Grote aantallen met moeite geworven elektrotechnici zouden na hun afstuderen wel eens kunnen ontdekken dat de vraag naar hun discipline tijdens hun studietijd is opgedroogd.,,Slechts veertig procent van de ingenieurs vindt een baan binnen zijn eigen discipline'', noemt De Voogd een ander probleem. Banken en verzekeraars weten de Delftse ingenieur tegenwoordig te vinden voor banen die analytisch denkvermogen vereisen. De Voogd: ,,De ingenieur van de toekomst moet bijvoorbeeld meer oog krijgen voor commercie.'’ De TU-bestuurder voelt er echter niet voor om concessies te doen aan de vakbekwaamheid. De ingenieur, zo vindt hij, blijft aansprakelijk voor de brug die hij ontwerpt.

De TU verlaagt haar toelatingseisen niet om meer scholieren tot een technische studie te verleiden, aldus De Voogd op een bijeenkomst van de Delftse ingenieurskring KIvI.,,De tegenwoordige scholier lijkt te kiezen voor een toepassingsgerichte studie‘', concludeert collegevoorzitter dr. Nico de Voogd uit de tendensen van de instroomcijfers van de verschillende studierichtingen. Tussen 1982 en 1999 nam de instroom van eerstejaars technische natuurkunde, scheikundige technologie en wiskunde sterk af. Een evenredige toename van studenten bouwkunde, industrieel ontwerpen en technische bestuurskunde compenseerde dit.De Voogd: ,,De vraag is of we deze tendens willen handhaven.'' De collegevoorzitter gaf op de maandelijkse bijeenkomst van de Delftse afdeling van het Koninklijk Instituut voor Ingenieurs (KIvI) zijn visie op het dreigende tekort aan ingenieurs. De arbeidsmarkt schreeuwt om mensen met een TU-diploma, maar dit lijkt weinig scholieren ertoe te bewegen 'exact' te kiezen. ,,Twente en Eindhoven neigen ertoe de toelatingseisen voor studenten te verlagen. Wij weigeren dit echter, want daarmee vergroot je wel de instroom, maar verlaag je het rendement.''De Voogd pleit voor een 'technobetisering' van de samenleving. ,,Techniek wordt steeds belangrijker in de samenleving, dus iedereen moet daar een basiskennis van hebben. De aantallen bèta's op algemene universiteiten dalen drastisch.''De totale studenteninstroom van de TU is grotendeels te danken aan de vele studenten bouwkunde. Dit vertekent het beeld en leidt tot logistieke problemen. ,,Het gebouw voor bouwkunde is ontworpen voor achthonderd studenten. Het zijn er nu negenentwintighonderd'', aldus De Voogd. ,,Moet ik met mijn investeringen die getallen volgen? Ik zie de instroom aan bouwkundestudenten liever afnemen van zeshonderd naar vierhonderdvijftig.''De collegevoorzitter wil dat de TU zijn productie aan ingenieurs afstemt op de marktvraag. ,,We moeten beter bepalen hoeveel ingenieurs van welke discipline nodig zijn, agressiever werven en strenger selecteren.''De zogenaamde varkenscyclus is een probleem bij de afstemming van het aantal ingenieurs op de markt. Grote aantallen met moeite geworven elektrotechnici zouden na hun afstuderen wel eens kunnen ontdekken dat de vraag naar hun discipline tijdens hun studietijd is opgedroogd.,,Slechts veertig procent van de ingenieurs vindt een baan binnen zijn eigen discipline'', noemt De Voogd een ander probleem. Banken en verzekeraars weten de Delftse ingenieur tegenwoordig te vinden voor banen die analytisch denkvermogen vereisen. De Voogd: ,,De ingenieur van de toekomst moet bijvoorbeeld meer oog krijgen voor commercie.'’ De TU-bestuurder voelt er echter niet voor om concessies te doen aan de vakbekwaamheid. De ingenieur, zo vindt hij, blijft aansprakelijk voor de brug die hij ontwerpt.