Overslaan en naar de inhoud gaan
Sinds de TU Delft haar twee dienstauto’s met chauffeur heeft weggedaan, lopen de declaraties voor binnenlandse reizen van het college van bestuur terug.
“Sinds de TU Delft enkele jaren geleden de dienstauto’s heeft afgestoten, wordt meestal gebruik gemaakt van een taxidienst.”(Foto: Petar Milošević)

Sinds de TU Delft haar twee dienstauto’s met chauffeur heeft weggedaan, lopen de declaraties voor binnenlandse reizen van het college van bestuur terug.

Dat is op te maken uit het jaarverslag 2018, dat de TU eind juni publiceerde. In dat jaar declareerden de drie leden van het college van bestuur (cvb) gezamenlijk bijna 52.500 euro voor binnenlandse reis- en verblijfkosten. Dat is daarmee de grootste declaratiepost voor het cvb, dat gezamenlijk in totaal voor bijna 72.200 euro declareerde.

Navraag leert dat het overgrote deel van de binnenlandse reis- en verblijfkosten is gegaan naar ‘diverse taxidiensten ten behoeve van zakelijke bijeenkomsten’.

Reden voor de taxikosten zijn volgens een TU-woordvoerder de vele samenwerkingsverbanden met andere universiteiten, bedrijven, organisaties en overheden. Daarvoor zijn de cvb-leden veel onderweg naar universiteiten en andere relaties in heel Nederland en soms in Brussel.  “Sinds de TU Delft enkele jaren geleden de dienstauto’s heeft afgestoten, wordt daarbij meestal gebruik gemaakt van een taxidienst.”

Ophef
De woordvoerder voegt toe dat de declaraties zijn goedgekeurd door de controlerende auditcommissie van de raad van toezicht, en dat ‘de gemaakte kosten vanzelfsprekend alleen ritten in het kader van hun functie betreffen’.

De reiskosten van universiteitsbestuurders zijn geregeld onderwerp van discussie. In april 2019 stelde GroenLinks Kamervragen over de binnenlandse reiskosten van de Utrechtse collegevoorzitter Anton Pijpers. Die declareerde over 2018 124 duizend euro. Dat zat vooral in het salaris van de chauffeur en de kosten van de leaseauto, maar die verklaring kon de onrust maar ten dele wegnemen.

De TU Delft besloot in 2016 haar twee dienstauto’s weg te doen, ook na ophef. In juni 2015 publiceerde RTL Nieuws een overzicht waaruit bleek dat deze auto’s de TU in 2013 180 duizend euro kostten. De discussie die dat opriep was voor de universiteit reden om de auto’s in december 2016 te verkopen.

In 2016 was de universiteit nog bijna 87.500 euro kwijt aan deze auto’s. Daarna zette de kostendaling door. Declareerde het cvb in 2017 bijna 55.600 euro voor binnenlandse reis- en verblijfkosten, in 2018 was dat dus bijna 52.500 euro.

Hier vind je het jaarverslag 2018 van de TU Delft.

Lees ook deze ingezonden brief die volgde op dit artikel.

Krijg Delta updates

Click here to unsubscribe