College van bestuur en vakbonden zijn in taaie onderhandelingen verwikkeld over de toekomst van het Facilitair Bedrijf. ,,Het gaat moeizaam, maar we convergeren naar een oplossing'', deelde het cvb vorige week mee.

,,Het cvb biedt weinig ruimte‘', zegt een vakbondswoordvoerder.Morgen ontmoeten beide partijen elkaar weer in het formele kader van het Overlegorgaan Personeelszaken. Op alle kritiek vanuit de vakbeweging, die ondersteund werd door een actiecomité dat een paar demonstratieve prikacties uitvoerde, heeft het college gereageerd met een paar aanpassingen van het plan tot snel opsplitsen en inkrimpen van het Facilitair Bedrijf, dat ruim vijftig arbeidsplaatsen moet kosten.Het college is ermee akkoord gegaan het sluiten van de kantines vooralsnog buiten de reorganisatie te houden. Het college erkent dat hierdoor de 'arbeidsbeleving' van personeel en studenten achteruit zou gaan. Eerst wil het cvb laten uitzoeken of faculteiten wellicht samen een kantine kunnen delen. Voor het opstellen van een nieuw huisvestingsplan wordt ook al onderzocht in welke mate faculteiten en diensten gezamenlijk bepaalde ruimten kunnen gebruiken (collegezalen bijvoorbeeld) of diensten kunnen afnemen. De kantines moeten de geraamde besparing van 274.000 gulden echter onder alle omstandigheden opbrengen.Het college heeft aan het FB-'nieuwe stijl' ook een langere aanpassingsperiode geboden: op 1 januari, en niet op 1 september, moeten de diensten beginnen 'marktconform' te werken. De eis van de bonden dat de diensten van het FB zich geleidelijk aan het marktregime zouden mogen aanpassen, heeft het cvb verworpen. Het vindt dit voorstel ook niet in het belang van de betrokken medewerkers. Er blijft langer onzekerheid over hun vooruitzichten en de regelingen van het sociaal statuut zijn dan niet van toepassing.Een andere tegemoetkoming is dat nog eens onderzocht wordt wat de gevolgen van de reorganisatie voor het onderhoud van de gebouwen zal zijn. ,,Het mag niet zo zijn dat de faculteiten hiervoor mensen gaan aanstellen terwijl het FB in deze sector zijn arbeidsplaatsen vermindert'', zegt het cvb. In de plannen voor het FB staan op dit punt zo'n twintig banen op de tocht. Voor het cvb is zelfs het behoud van een kleine coördinerende afdeling voor 'huurdersonderhoud' bespreekbaar, als die maar wel zijn eigen kosten terugverdient.De vakbonden vinden de gestes van het cvb vooralsnog 'onvoldoende’, en hopen nog steeds dat er in de onderhandelingen meer ruimte zal komen. De bonden wijzen erop dat ook de universiteitsraad op sommige punten nog een woordje moet meespreken, bijvoorbeeld over de voorziene prijsverhogingen en openstellingen van de kantines en de definitieve invoering van het nieuwe huurbeleid. (R.M.)Richard Meijer

College van bestuur en vakbonden zijn in taaie onderhandelingen verwikkeld over de toekomst van het Facilitair Bedrijf. ,,Het gaat moeizaam, maar we convergeren naar een oplossing‘', deelde het cvb vorige week mee. ,,Het cvb biedt weinig ruimte'', zegt een vakbondswoordvoerder.Morgen ontmoeten beide partijen elkaar weer in het formele kader van het Overlegorgaan Personeelszaken. Op alle kritiek vanuit de vakbeweging, die ondersteund werd door een actiecomité dat een paar demonstratieve prikacties uitvoerde, heeft het college gereageerd met een paar aanpassingen van het plan tot snel opsplitsen en inkrimpen van het Facilitair Bedrijf, dat ruim vijftig arbeidsplaatsen moet kosten.Het college is ermee akkoord gegaan het sluiten van de kantines vooralsnog buiten de reorganisatie te houden. Het college erkent dat hierdoor de 'arbeidsbeleving' van personeel en studenten achteruit zou gaan. Eerst wil het cvb laten uitzoeken of faculteiten wellicht samen een kantine kunnen delen. Voor het opstellen van een nieuw huisvestingsplan wordt ook al onderzocht in welke mate faculteiten en diensten gezamenlijk bepaalde ruimten kunnen gebruiken (collegezalen bijvoorbeeld) of diensten kunnen afnemen. De kantines moeten de geraamde besparing van 274.000 gulden echter onder alle omstandigheden opbrengen.Het college heeft aan het FB-'nieuwe stijl' ook een langere aanpassingsperiode geboden: op 1 januari, en niet op 1 september, moeten de diensten beginnen 'marktconform' te werken. De eis van de bonden dat de diensten van het FB zich geleidelijk aan het marktregime zouden mogen aanpassen, heeft het cvb verworpen. Het vindt dit voorstel ook niet in het belang van de betrokken medewerkers. Er blijft langer onzekerheid over hun vooruitzichten en de regelingen van het sociaal statuut zijn dan niet van toepassing.Een andere tegemoetkoming is dat nog eens onderzocht wordt wat de gevolgen van de reorganisatie voor het onderhoud van de gebouwen zal zijn. ,,Het mag niet zo zijn dat de faculteiten hiervoor mensen gaan aanstellen terwijl het FB in deze sector zijn arbeidsplaatsen vermindert'', zegt het cvb. In de plannen voor het FB staan op dit punt zo'n twintig banen op de tocht. Voor het cvb is zelfs het behoud van een kleine coördinerende afdeling voor 'huurdersonderhoud' bespreekbaar, als die maar wel zijn eigen kosten terugverdient.De vakbonden vinden de gestes van het cvb vooralsnog 'onvoldoende’, en hopen nog steeds dat er in de onderhandelingen meer ruimte zal komen. De bonden wijzen erop dat ook de universiteitsraad op sommige punten nog een woordje moet meespreken, bijvoorbeeld over de voorziene prijsverhogingen en openstellingen van de kantines en de definitieve invoering van het nieuwe huurbeleid. (R.M.)Richard Meijer