Cvb: 'Civiel loopt achter met nieuw studieprogramma'

Het college van bestuur heeft de faculteit Civiele Techniek om informatie gevraagd over het invoeren van de vijfjarige cursusduur. Het cvb meent dat de faculteit een gemaakte afspraak niet nakomt en pas in september 1995 een op de vijfjarige cursusduur toegesneden eerstejaarsprogramma heeft.

Dekaan Blaauwendraad beweert echter dat hier sprake is van een groot misverstand.Het Delfts bestuurscollege vreest dat bij Civiele Techniek de lichting 1994-‘95 straks met de oude 'vier-jaren-bul' zal afstuderen. Iets wat lijnrecht ingaat tegen de indertijd gedane belofte van het cvb dat alle huidige eerstejaars bij wetswijziging konden overstappen naar het vijfjarig studieprogramma.Collegevoorzitter De Voogd: ,,Civiel heeft ja gezegd tegen de vijf jaar, ook in het convenant dat wij met de faculteit sloten, maar heeft niets gedaan. Ze zeggen pas nog het curriculum veranderd te hebben en druk doende te zijn de aanwijzingen uit het visitatierapport te verwerken. Wij zijn daar niet tevreden over. Terwijl we ons rot hebben gewerkt om het Waterloopkundig Laboratorium hier te behouden'', aldus De Voogd.Blaauwendraad stelt echter dat Civiel, net als de andere faculteiten, per 1 september '94 het vijfjarig curriculum heeft ingevoerd. De huidige eerstejaars volgen een programma dat ,,voor 95 procent het nieuwe programma is. En vanaf september 1995 krijgen al onze eerste- en tweedejaars een nieuw studieprogramma dat is ingesteld op de vijfjarige cursusduur'', verzekert de dekaan.Hoe het komt dat de collegevoorzitter en de dekaan zulke verschillende gezichtspunten hebben, weet laatstgenoemde niet. Blaauwendraad: ,,Wij zijn zielsgelukkig met de vijf jaar. Er is geen sprake van dat wij niet loyaal meewerken. Er lijkt een vreemd virus te heersen waarin dit misverstand kan ontstaan.''De reden waarom het voor die resterende vijf procent nog niet gelukt is het eerstejaarsprogramma aan te passen, ligt in de 'overbelasting' van facultaire medewerkers door samenvallende ontwikkelingen. De faculteit is het afgelopen jaar van alle kanten doorgelicht; door het Amerikaanse Abet, dat diploma's vergelijkt, door een visitatiecommissie die het onderwijs beoordeelde, door de evaluatiecommissie die het werk van de verkenningscommissie Bouwkunde afrondde, en door de onderzoeksvisitatiecommissie.Tussendoor gooide de faculteit ook nog de indeling van vakgroepen om en richtte zij drie onderzoekscholen op, zo zet Blaauwendraad uiteen. ,,Op een gegeven moment is het op, dan kun je de citroen niet verder uitpersen.''Civiele Techniek wil met de veranderingen in de colleges meer aandacht schenken aan maatschappelijke aspecten, economische factoren en aan 'de natte poot'. ,,In ons basisprogramma krijgt de droge afdeling iets teveel aandacht. Daar moet meer voorbereiding op de natte civiele techniek in. Bijvoorbeeld met het vak modelvorming; hoe modelleer je de afvoer van eenboezem? Dat vak hebben we nog niet. Dat is die laatste vijf procent die nog geregeld moet worden'’, aldus Blaauwendraad. (B.B.)Benno BoetersDekaan Blaauwendraad: ...een virus ...

Het college van bestuur heeft de faculteit Civiele Techniek om informatie gevraagd over het invoeren van de vijfjarige cursusduur. Het cvb meent dat de faculteit een gemaakte afspraak niet nakomt en pas in september 1995 een op de vijfjarige cursusduur toegesneden eerstejaarsprogramma heeft. Dekaan Blaauwendraad beweert echter dat hier sprake is van een groot misverstand.Het Delfts bestuurscollege vreest dat bij Civiele Techniek de lichting 1994-‘95 straks met de oude 'vier-jaren-bul' zal afstuderen. Iets wat lijnrecht ingaat tegen de indertijd gedane belofte van het cvb dat alle huidige eerstejaars bij wetswijziging konden overstappen naar het vijfjarig studieprogramma.Collegevoorzitter De Voogd: ,,Civiel heeft ja gezegd tegen de vijf jaar, ook in het convenant dat wij met de faculteit sloten, maar heeft niets gedaan. Ze zeggen pas nog het curriculum veranderd te hebben en druk doende te zijn de aanwijzingen uit het visitatierapport te verwerken. Wij zijn daar niet tevreden over. Terwijl we ons rot hebben gewerkt om het Waterloopkundig Laboratorium hier te behouden'', aldus De Voogd.Blaauwendraad stelt echter dat Civiel, net als de andere faculteiten, per 1 september '94 het vijfjarig curriculum heeft ingevoerd. De huidige eerstejaars volgen een programma dat ,,voor 95 procent het nieuwe programma is. En vanaf september 1995 krijgen al onze eerste- en tweedejaars een nieuw studieprogramma dat is ingesteld op de vijfjarige cursusduur'', verzekert de dekaan.Hoe het komt dat de collegevoorzitter en de dekaan zulke verschillende gezichtspunten hebben, weet laatstgenoemde niet. Blaauwendraad: ,,Wij zijn zielsgelukkig met de vijf jaar. Er is geen sprake van dat wij niet loyaal meewerken. Er lijkt een vreemd virus te heersen waarin dit misverstand kan ontstaan.''De reden waarom het voor die resterende vijf procent nog niet gelukt is het eerstejaarsprogramma aan te passen, ligt in de 'overbelasting' van facultaire medewerkers door samenvallende ontwikkelingen. De faculteit is het afgelopen jaar van alle kanten doorgelicht; door het Amerikaanse Abet, dat diploma's vergelijkt, door een visitatiecommissie die het onderwijs beoordeelde, door de evaluatiecommissie die het werk van de verkenningscommissie Bouwkunde afrondde, en door de onderzoeksvisitatiecommissie.Tussendoor gooide de faculteit ook nog de indeling van vakgroepen om en richtte zij drie onderzoekscholen op, zo zet Blaauwendraad uiteen. ,,Op een gegeven moment is het op, dan kun je de citroen niet verder uitpersen.''Civiele Techniek wil met de veranderingen in de colleges meer aandacht schenken aan maatschappelijke aspecten, economische factoren en aan 'de natte poot'. ,,In ons basisprogramma krijgt de droge afdeling iets teveel aandacht. Daar moet meer voorbereiding op de natte civiele techniek in. Bijvoorbeeld met het vak modelvorming; hoe modelleer je de afvoer van eenboezem? Dat vak hebben we nog niet. Dat is die laatste vijf procent die nog geregeld moet worden'’, aldus Blaauwendraad. (B.B.)Benno BoetersDekaan Blaauwendraad: ...een virus ...