Werkdruk staat hoog op de agenda van de onderdeelcommissie (odc) van de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek (L&R). De facultaire studentenraad (fsr) heeft als speerpunt: de tijdige en juiste invoering van het basiscurriculum voor de nieuwe semesterindeling.

/strong>Bij L&R groeit het aantal studenten nog steeds. Op het eerste gezicht een prettige ontwikkeling. ,,Aan de ene kant wel‘', aldus odc-voorzitter Jan de Vries en vice-voorzitter Berthil Grashof. ,,Het is natuurlijk leuk als voor jouw vakgebied veel belangstelling is onder jongeren. Bovendien betekent meer studenten ook meer inkomsten. Aan de andere kant is de wetenschappelijke staf even groot gebleven en daardoor is de werkdruk sterk gestegen. Dat is voor de odc een punt van zorg.''De toegenomen werkdruk leidt er in de vliegtuighal toe dat goede technische ondersteuning onder druk komt te staan. Grashof: ,,We doen wat we kunnen, maar we staan voor een lastig dilemma. Binnen de hal vindt veel onderzoek voor de derde geldstroom plaats en dat vereist regelmatig ondersteuning. Binnenkort komt er echter ook een flinke golf studenten aan. Het zal steeds lastiger worden om beide groepen de aandacht te geven waar ze recht op hebben.''Door de gestegen werkdruk komt het onderzoek van het wetenschappelijk personeel (wp) in de knel. De Vries: ,,Het onderwijs van mijn leerstoel Constructies en computational mechanics beslaat zesduizend uur en dat moet door vier wp'ers en twee obp'ers gedaan worden. Officieel moet iedere wp'er zijn tijd fifty-fifty verdelen over onderwijs en onderzoek. Door de steeds grotere onderwijstaak lukt het steeds minder om aan de eisen op onderzoeksgebied te voldoen. Het vervelende is dat in het allocatiemodel onderzoek beter gewaardeerd en beloond wordt dan het onderwijs. We vinden dat in het algemeen niet terecht, maar het leidt bij L&R nu tot een heel vervelende situatie. Doordat wij meer tijd aan onderwijs besteden worden we 'gestraft' met een daling in onze inkomsten. Dat klopt niet vinden wij.''De oplossing die de odc voorstaat is uitbreiding van personeel. De Vries en Grashof: ,,Vooral nu iedereen zijn verlofoverschotten moet opnemen, want daardoor wordt de werkdruk nog hoger.''Een ander item is de strategienota. Hierin worden de faculteiten opgeroepen strategische keuzen te maken in hun onderzoeksgebieden. ,,Wij verwachten daar niet veel moeilijkheden. Op L&R hebben we al een ingrijpende reorganisatie achter de rug. Je kunt zeggen dat het voorwerk al verricht is.''En de verhouding met de decaan? ,,Die is goed. Soms krijgen we wel eens wat laat stukken in te zien maar dat ligt niet altijd aan het management van onze faculteit. Wij hebben de indruk dat wij ook een klankbord voor hem vormen. Hij peilt ons geregeld om te horen wat wij van bepaalde ideeën en voorstellen vinden en we worden zoveel mogelijk bij alles betrokken.''Basiscurriculum,,Als student merk je in het dagelijkse onderwijs weinig van de grote werkdruk van de medewerkers'', aldus Peter Meijer, lid van de facultaire studentenraad (fsr) van L&R. ,,Ze weten dat blijkbaar goed op te vangen.''Onderwijs staat bij de fsr hoog op de agenda in de vorm van het basiscurriculum. ,,Door de invoering van de semesterindeling % waardoor L&R overstapt van vier naar twee tentamenperioden per jaar - moeten onze onderwijsopzetten en dictaten veranderd worden. Wij herinneren alle betrokken partijen er regelmatig aan dat alles in augustus klaar moet zijn. Recent hebben in ieder geval wel alle studenten een brief van de onderwijsdirecteur gekregen, waarmee ze op de hoogte werden gesteld van de wijzingen in het tentamenrooster.''Op initiatief van studenten is in het nieuwe basiscurriculum meer ruimte gemaakt voor de ruimtevaart. ,,De nadruk lag iets teveel op luchtvaart. Het gaat om kleine verschuivingen. Bij berekeningen zal bijvoorbeeld nu regelmatiger in plaats van een vliegtuig een raket als voorbeeld genomen worden.''De vierkoppige fsr heeft eenmaal in de drie à vier weken overleg met de decaan. ,,Eerst is er een informeel gesprek en vervolgens worden de agendapunten afgewerkt. Alles verloopt in een prettige sfeer.''De kwesties die dan op tafel komen verschillen sterk van die waarmee de centrale studentenraad zich bezighoudt. Volgens Meijer is de rol van de fsr dan ook een totaal andere dan die van de sr. ,,De studentenraad houdt zich bezig met beleid zoals 'Moet er wel of geen semesterindeling komen?'. Als het besluit gevallen is, dan waakt de fsr erover dat de invoering zo goed mogelijk verloopt voor hun studenten. De fsr is er meer voor de dagelijkse gang van zaken. Bij L&R hebben wij kwesties aangekaart als de te kleine fietsenstalling en het gebrek aan voldoende computers en de verouderde software. Dat staat te ver van de sr. In de dagelijkse praktijk is dat wel belangrijk en daarom is dat onze taak als fsr om erover te waken.'’

Werkdruk staat hoog op de agenda van de onderdeelcommissie (odc) van de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek (L&R). De facultaire studentenraad (fsr) heeft als speerpunt: de tijdige en juiste invoering van het basiscurriculum voor de nieuwe semesterindeling.Bij L&R groeit het aantal studenten nog steeds. Op het eerste gezicht een prettige ontwikkeling. ,,Aan de ene kant wel‘', aldus odc-voorzitter Jan de Vries en vice-voorzitter Berthil Grashof. ,,Het is natuurlijk leuk als voor jouw vakgebied veel belangstelling is onder jongeren. Bovendien betekent meer studenten ook meer inkomsten. Aan de andere kant is de wetenschappelijke staf even groot gebleven en daardoor is de werkdruk sterk gestegen. Dat is voor de odc een punt van zorg.''De toegenomen werkdruk leidt er in de vliegtuighal toe dat goede technische ondersteuning onder druk komt te staan. Grashof: ,,We doen wat we kunnen, maar we staan voor een lastig dilemma. Binnen de hal vindt veel onderzoek voor de derde geldstroom plaats en dat vereist regelmatig ondersteuning. Binnenkort komt er echter ook een flinke golf studenten aan. Het zal steeds lastiger worden om beide groepen de aandacht te geven waar ze recht op hebben.''Door de gestegen werkdruk komt het onderzoek van het wetenschappelijk personeel (wp) in de knel. De Vries: ,,Het onderwijs van mijn leerstoel Constructies en computational mechanics beslaat zesduizend uur en dat moet door vier wp'ers en twee obp'ers gedaan worden. Officieel moet iedere wp'er zijn tijd fifty-fifty verdelen over onderwijs en onderzoek. Door de steeds grotere onderwijstaak lukt het steeds minder om aan de eisen op onderzoeksgebied te voldoen. Het vervelende is dat in het allocatiemodel onderzoek beter gewaardeerd en beloond wordt dan het onderwijs. We vinden dat in het algemeen niet terecht, maar het leidt bij L&R nu tot een heel vervelende situatie. Doordat wij meer tijd aan onderwijs besteden worden we 'gestraft' met een daling in onze inkomsten. Dat klopt niet vinden wij.''De oplossing die de odc voorstaat is uitbreiding van personeel. De Vries en Grashof: ,,Vooral nu iedereen zijn verlofoverschotten moet opnemen, want daardoor wordt de werkdruk nog hoger.''Een ander item is de strategienota. Hierin worden de faculteiten opgeroepen strategische keuzen te maken in hun onderzoeksgebieden. ,,Wij verwachten daar niet veel moeilijkheden. Op L&R hebben we al een ingrijpende reorganisatie achter de rug. Je kunt zeggen dat het voorwerk al verricht is.''En de verhouding met de decaan? ,,Die is goed. Soms krijgen we wel eens wat laat stukken in te zien maar dat ligt niet altijd aan het management van onze faculteit. Wij hebben de indruk dat wij ook een klankbord voor hem vormen. Hij peilt ons geregeld om te horen wat wij van bepaalde ideeën en voorstellen vinden en we worden zoveel mogelijk bij alles betrokken.''Basiscurriculum,,Als student merk je in het dagelijkse onderwijs weinig van de grote werkdruk van de medewerkers'', aldus Peter Meijer, lid van de facultaire studentenraad (fsr) van L&R. ,,Ze weten dat blijkbaar goed op te vangen.''Onderwijs staat bij de fsr hoog op de agenda in de vorm van het basiscurriculum. ,,Door de invoering van de semesterindeling % waardoor L&R overstapt van vier naar twee tentamenperioden per jaar - moeten onze onderwijsopzetten en dictaten veranderd worden. Wij herinneren alle betrokken partijen er regelmatig aan dat alles in augustus klaar moet zijn. Recent hebben in ieder geval wel alle studenten een brief van de onderwijsdirecteur gekregen, waarmee ze op de hoogte werden gesteld van de wijzingen in het tentamenrooster.''Op initiatief van studenten is in het nieuwe basiscurriculum meer ruimte gemaakt voor de ruimtevaart. ,,De nadruk lag iets teveel op luchtvaart. Het gaat om kleine verschuivingen. Bij berekeningen zal bijvoorbeeld nu regelmatiger in plaats van een vliegtuig een raket als voorbeeld genomen worden.''De vierkoppige fsr heeft eenmaal in de drie à vier weken overleg met de decaan. ,,Eerst is er een informeel gesprek en vervolgens worden de agendapunten afgewerkt. Alles verloopt in een prettige sfeer.''De kwesties die dan op tafel komen verschillen sterk van die waarmee de centrale studentenraad zich bezighoudt. Volgens Meijer is de rol van de fsr dan ook een totaal andere dan die van de sr. ,,De studentenraad houdt zich bezig met beleid zoals 'Moet er wel of geen semesterindeling komen?'. Als het besluit gevallen is, dan waakt de fsr erover dat de invoering zo goed mogelijk verloopt voor hun studenten. De fsr is er meer voor de dagelijkse gang van zaken. Bij L&R hebben wij kwesties aangekaart als de te kleine fietsenstalling en het gebrek aan voldoende computers en de verouderde software. Dat staat te ver van de sr. In de dagelijkse praktijk is dat wel belangrijk en daarom is dat onze taak als fsr om erover te waken.'’