TU Delft Delta  crowd
Studying the crowd. (Photo: Frank Auperlé/TU Delft)

Is crowdfunding een optie om je onderzoek te financieren? Promovenda Claire van Teunenbroek van het Centrum voor Filantropische Studies aan de VU deed er onderzoek naar.

Read in English

Als onderzoeker ben je steeds meer afhankelijk van onderzoeksfinanciering door derden. Een van de mogelijkheden om aan geld te komen voor je onderzoek, is crowdfunding. Veel kleine giften op een online platform kunnen namelijk een hoog eindbedrag opleveren. Wat bepaalt het succes van crowdfunding? En: hoe pak je het aan? Daarover gaf promovenda Claire van Teunenbroek van het Centrum voor Filantropische Studies aan de Vrije Universiteit Amsterdam vorige week een lezing bij X.

Bij crowdfunding pitch je je project op een online platform, meld je hoeveel geld je daarvoor wilt ophalen en noem je het aantal dagen waarbinnen dit eindbedrag moet zijn bereikt. De populairste termijn is dertig dagen. Haal je het bedrag niet binnen die termijn op, gaat het feest niet door. Lukt het wel, geef je donoren in ruil voor hun donatie een beloning.

TU Delft heeft eigen platform
Het bekendste platform voor crowdfunding is Kickstarter. Dat is een algemeen platform en volgens Van Teunenbroek niet per se het meest succesvolle. Er zijn er ook gericht op wetenschap zoals: Crowdscience, Experiment, Medstartr, Petridish, Sciflies en Sciencestarter. De TU Delft lanceerde in januari dit jaar ook een platform vanuit het Universiteitsfonds: supporttudelft.nl. Voordeel daarvan is dat de TU uitbetaalt wat is opgehaald, minus vijf procent voor het geven van advies.

Wat motiveert potentiële donoren?
Hoe haal je succesvol geld binnen? Volgens Van Teunenbroek door te weten wat donoren motiveert. Uit onderzoek bleek volgens haar dat donoren graag ergens om geven, maar ook prijs stellen op hun beloning. Ze donoren vaak aan junior onderzoekers en ze doneren omdat hun buurman of bekende dat ook doet.

Een platform zou het daarom mogelijk moeten maken om te laten zien wat iemand heeft gegeven. In het verlengde daarvan is netwerken zeer belangrijk voor een sneeuwbaleffect. Zo zal een vriend van een vriend van een vriend sneller geven als hij iemand kent die ook heeft gegeven. Gebruik daarvoor social media en persoonlijke contacten. Je moet zelf naar de donor, niet andersom.

Andere tips van Van Teunenbroek zijn:

  • Houd het simpel bij de omschrijving van je project: geen jargon.
  • Focus niet te veel op de wetenschap, maar op milieu of verkeer of het verschil dat je maakt voor mensen in ontwikkelingslanden.
  • Een goede video bij je pitch – liefst met wat humor - is essentieel: donoren gaan mee in jouw enthousiasme.
  • Geef mensen veel vaste keuzemogelijkheden om te doneren: bijvoorbeeld: 10, 25, 50 en 100 euro, maar ook hogere bedragen. Twee jaar geleden bleek de gemiddelde donatie voor onderwijs & onderzoek 93 euro.
  • Geef donoren liever geen materiële beloningen, maar beloof ze erkenning in toekomstige publicaties of nodig ze uit voor een rondleiding op je lab, geef een lezing. Van Teunenbroek gaf als voorbeeld een 3D-print van iemands neus.
  • Wees transparant over wat je met het geld doet en stuur donoren updates van je project.
  • Maak tijd voor contact met je donoren, je kunt feedback van ze krijgen.

Kortom: crowdfunding is meer dan alleen geld krijgen. Er gaat veel tijd in zitten, waarschuwde Van Teunenbroek. Ze benadrukte dat crowdfunding vooral een waardevolle toevoeging kan zijn op andere financiering.