De coronasteun voor het hoger onderwijs is verdeeld: 284 miljoen naar het hbo, 83,6 miljoen naar de universiteiten. Voor onderzoekers is er nog eens 162 miljoen.
Corona maakt fysiek samenwerken onmogelijk. (Foto: Dalia Madi)

De coronasteun voor het hoger onderwijs is verdeeld: 284 miljoen gaat naar het hbo, 83,6 miljoen naar de universiteiten. Voor onderzoekers is er nog eens 162 miljoen.

Read in English

Dat staat in een bestuursakkoord van het ministerie met het hoger onderwijs en onderzoek. Het geld komt uit het Nationaal Programma Onderwijs, een ongekend steunpakket voor het gehele onderwijs waar het demissionaire kabinet 8,5 miljard euro in heeft gestoken.

Daarvan wordt in het hoger onderwijs volgend studiejaar de halvering van het wettelijk collegegeld betaald. Hoeveel geld er zou gaan naar de begeleiding van studenten, naar ‘inhaal- en ondersteuningsonderwijs’ en naar de aanpak van stagetekorten was nog niet afgesproken, maar nu dus wel.

Stagetekorten
De hogescholen krijgen er de komende twee jaar samen 216 miljoen euro voor. Voor de universiteiten wordt 76 miljoen euro uitgetrokken. Daarmee kunnen ze ook de tekorten aan coschappen bij de medische opleidingen aanpakken. Door de coronacrisis zouden artsen in opleiding een vertraging van twee tot vier maanden hebben opgelopen.

Daarbovenop moeten de onderwijsinstellingen studievertraging en uitval in de lerarenopleidingen “als gevolg van stagetekorten” beperken. Daarvoor is 68,4 miljoen in het hbo gereserveerd en 7,6 miljoen in het wetenschappelijk onderwijs.

De overheid gaat monitoren welke keuzes instellingen maken en wat het effect is

De instellingen mogen zelf, binnen zekere grenzen, bepalen waar ze de miljoenen aan besteden. De ene instelling zal misschien meer inzetten op het behoud van stages, verwachten de ministers, terwijl een andere extra psychologen voor studenten in dienst neemt.

Hakken in het zand
De medezeggenschap krijgt instemmingsrecht op de plannen, onderstrepen de ministers. Als studenten en medewerkers de ideeën van het bestuur niet zien zitten, kunnen ze dus hun hakken in het zand zetten.

De overheid gaat op allerlei manieren monitoren welke keuzes de instellingen maken en wat het effect is. De instellingen gaan ook kennis en ervaringen uitwisselen. In 2023 volgt een evaluatie van het programma.

Apart akkoord voor onderzoekers
Voor onderzoekers is een apart akkoord gesloten, waarmee dit jaar en in 2022 in totaal 162 miljoen euro gemoeid is. De schatting is dat het werk van zo’n 20 duizend onderzoekers met een tijdelijke aanstelling zo’n drie maanden vertraging heeft opgelopen, bijvoorbeeld door problemen bij dataverzameling of het gebruik van laboratoria. Het gaat om onderzoekers van hogescholen, universiteiten, academische ziekenhuizen (umc’s) en instituten van NWO en KNAW.

Uit het overzicht blijkt de TU Delft van de universiteiten en de umc’s het meeste geld krijgt om onderzoekers met een tijdelijke aanstelling te helpen: dik 10,6 miljoen euro in twee jaar tijd. Met het geld kan de universiteit onder meer hun loon doorbetalen en materialen en faciliteiten verzorgen.

HOP, Hein Cuppen en Evelien Flink