De TU Delft publiceerde gisteravond een update over de gevolgen van de coronamaatregelen voor studenten en medewerkers.
(Foto: Dalia Madi)

De TU Delft publiceerde gisteravond een update over de gevolgen van de coronamaatregelen voor studenten en medewerkers.

Read in English

Veel was al bekend en heel grote gevolgen zijn er momenteel niet, tot tevredenheid van de universiteiten. De grootste verandering is de scherpere naleving van het thuiswerken. Net nu steeds meer mensen weer naar kantoor kwamen, is dat voor velen een domper.

Alleen voor locatie-gebonden werk komen medewerkers naar de campus, schrijft de TU Delft in de update. Als voorbeeld noemt de universiteit onderzoekers die in een laboratorium werken en docenten die colleges geven. “De afweging of het noodzakelijk is om naar de campus te komen, maak je in overleg met je leidinggevende”, legt een TU-woordvoerder uit. “Dit geldt ook voor medewerkers die vanwege persoonlijke omstandigheden niet thuis kunnen werken.”

Mondkapje
Promoties, oraties, afstudeerbijeenkomsten en diploma-uitreikingen gaan door. Wel wordt, in lijn met de door het kabinet afgekondigde maatregelen, het maximaal aantal aanwezige personen teruggebracht tot dertig.

Op de TU wordt het dragen van mondkapjes niet verplicht, ‘maar het wordt ook niemand verboden’, liet het college van bestuur eerder weten. Verder meldt de universiteit het OMT-advies en het regeringsbesluit over mondkapjes af te wachten en het landelijke of regionale beleid te volgen.

Sporten
Het sluiten van sportkantines en het landelijke verbod op publiek bij sportwedstrijden, heeft ook gevolgen voor sport- en cultuurcentrum X. Zo blijft Café X open op werkdagen, maar sluit het in de weekenden de deuren. Ook is het besluit om kleedkamers en douches voor bezoekende teams beschikbaar te stellen teruggedraaid. Bezoekende teams wordt verzocht om X direct na de wedstrijd te verlaten.