Voorlichting aan aankomende TU-studenten krijgt een nieuwe opzet, voortbordurend op de ervaringen uit de coronatijd. Het motto: ‘Delft doe je niet zomaar.’
Een goede 'sociale landing' van studenten in Delft, bijvoorbeeld tijdens de OWee, kan uitval voorkomen. (Foto: Daniël Korvemaker)

Voorlichting aan aankomende TU-studenten krijgt een nieuwe opzet, voortbordurend op de ervaringen uit de coronatijd. Het motto: ‘Delft doe je niet zomaar.’

De eerste lockdown in Nederland (de ‘intelligente’, in 2020) viel precies samen met de traditionele piek in het studievoorlichtingsseizoen. De coronabeperkingen trokken een ferme streep door de open dagen, waarop de TU normaliter duizenden middelbare scholieren en hun ouders op de campus ontving. De in noodtempo ontwikkelde online alternatieven waren natuurlijk niet allemaal ideaal. Maar een aantal improvisaties pakte verrassend goed uit.

24/7
Gewapend met die ervaringen gooit de afdeling Student Communication de scholierenvoorlichting nu blijvend over een andere boeg. De praktijk leert bijvoorbeeld dat een goede inhoudelijke studie-oriëntatie prima vanuit huis kan. De TU biedt dat deel van de voorlichting daarom voortaan volledig online aan. Scholieren kunnen bijvoorbeeld uitgebreid online proefstuderen en er zijn  zogeheten unibuddies die dienen als vraagbaak. Scholieren en hun ouders kunnen het hele jaar door gebruik maken van die opties. Ook dat is nieuw: de TU laat de traditionele ‘voorlichtingspieken’ op bepaalde momenten in het jaar los.

Sfeer proeven
Natuurlijk spelen factoren zoals ‘gevoel’ en ‘klik’ ook een belangrijke rol om de juiste studiekeuze te maken. “Sfeer proeven op de campus blijft daarom onderdeel van het voorlichtingsproces. We organiseren nog steeds open dagen, maar gaan over op een kleinschaliger aanpak: we nodigen geïnteresseerde scholieren uit om in kleine groepjes te komen kennismaken op de campus”, vertelt Pieter Stoter, hoofd Student Communication. Daarnaast komen er campus tours die zowel de TU als de Haagse Hogeschool als Inholland aandoen, zodat scholieren de verschillen tussen een academische omgeving en die van een hbo-instelling kunnen ervaren. De (fysieke) meeloopdagen blijven eveneens bestaan.

‘Uitval is traumatisch voor de student en belastend voor de onderwijsinstelling’

Niet zomaar
Student Communication hoopt met deze mix van online en fysieke voorlichtingsactiviteiten “de juiste student op de juiste plek” te krijgen, aldus Stoter. Doel is dus nadrukkelijk níet om zo veel mogelijk studenten naar Delft te lokken. Stoter: “Grofweg een derde van alle studenten in Nederland valt uit in het eerste jaar. Dat is traumatisch voor de student en belastend voor de onderwijsinstelling. Uitval valt nooit volledig te voorkomen – pas als je eenmaal ergens studeert, voel je echt of het klikt – maar een betere oriëntatie helpt wel.”
De nieuwe voorlichtingscampagne, die loopt vanaf eind september, wil potentiële studenten dan ook aanzetten tot nadenken. Het motto: ‘Delft doe je niet zomaar, daar moet je meer voor doen.’ Stoter: “De boodschap focust zich op ‘moeite doen’. Niet om af te schrikken, maar als qualifier voor een succesvolle studie. Initiatief nemen, creëren van kansen en een kritische onderzoekende houding zijn volgens ons precies de drijfveren die iemand die techniek studeert moet hebben.”

Sociale landing
In dat opzicht kunnen de Nederlandse studenten in spe een voorbeeld nemen aan internationale studenten, vindt Stoter. “Studie-inhoudelijk hebben de internationals zich over het algemeen uitstekend georiënteerd. Ook kiezen ze doorgaans heel bewust voor Delft. Als internationale studenten uitvallen, heeft dat meestal een andere oorzaak – meer van sociale of financiële aard. Daar waarschuwen wij ze ook voor. Het is geen pretje om twee jaar lang in je eentje door Delft te dolen, uit angst dat sociale activiteiten je studietempo vertragen.”
Ook voor Nederlandse studenten is een goede ‘sociale landing’ van belang, benadrukt Stoter – in te vullen via bijvoorbeeld het mentoraat en de OWee. “Zodat áls student een keer in een studiedip raakt, hij of zij genoeg connecties heeft om er weer uit te komen.”