De Zuid-Hollandse Roeibond (ZHRB) wil definitief een einde maken aan de al jaren gevaarlijke situatie voor roeiers op het Rijn-Schiekanaal.

Vrijdag houdt de ZHRB de bijeenkomst ‘Veilig varen op het Rijn-Schiekanaal doen we samen’. Met onder meer de provincie Zuid-Holland, de afdeling Rijnstreek van schippersvereniging Schuttevaer, de politie, de roeibond en het watersportverbond wil ZHRB komen tot een convenant. Voorzitter Jappe Zijlstra hoopt dat nog dit jaar sluitende afspraken kunnen worden gemaakt.De veiligheid op het water is al jaren een probleem, ondanks pogingen om de situatie te verbeteren. Wekelijks zijn er drie tot vier incidenten tussen roeiers en binnenschippers. Door de (te) hoge vaarsnelheden van binnenschepen slaan roeiboten om, lopen ze (deels) vol water of wordt de training verstoord. Jaarlijks zijn er twee echt bedreigende situaties. Ook worden roeiers soms verrast door elkaar inhalende binnenschepen.Begin 2007 werd afgesproken dat Delftse roeiers incidenten bij de brugwachters van de provincie zouden melden, zodat veroorzakers konden worden aangesproken.Dat heeft volgens Zijlstra nauwelijks geholpen. “Brugwachters bemoeien zich niet met incidenten. De brugwachters verdwijnen ook steeds meer. Er zijn denk ik ook weinig incidenten gemeld.” Volgens Zijlstra is er door overleg wel meer begrip tussen binnenschippers en roeiers. “Maar het wordt steeds drukker door de toenemende binnenvaart en de groei van de roeiverenigingen.”ZHRB hoopt op een convenant zoals dat tot stand is gekomen in het waterdistrict Twentekanalen-IJsseldelta. “Daar is de communicatie verbeterd, is er een meldpunt voor incidenten bij waterbeheerder Rijkswaterstaat, dat de daders ook aanspreekt op hun gedrag en is er jaarlijks overleg over de meldingen.” Een convenant betekent volgens Zijlstra ‘werk’ voor de partijen op het water. “Iedereen moet zich strikt aan de regels houden, maar roeiers moeten ook beter worden opgeleid en zorgen voor een betere zichtbaarheid. En we moeten kennis delen over elkaars mogelijkheden en onmogelijkheden. Uitleggen waarom een roeiboot keert als er een binnenschip aankomt, maar tegelijk moeten roeiers weten dat ze in de dode hoek van de schipper terecht kunnen komen.”

In de rubriek ‘Medewerker van de week’ is vorige week een fout geslopen. De naam van de medewerker is Egbert Balsema. Op de plekken waar Ger staat, moet Egbert worden gelezen.