SusanneVerstegen Delta TU Delft
(Foto: Sam Rentmeester)

Susanne Verstegen bezocht het nieuwe onderwijsgebouw Pulse en vroeg zich af of technologie het onderwijs echt zoveel beter maakt.

Het nieuwste onderwijsgebouw van de TU – Pulse – heeft een zaal die Technology Room heet. Ik was erg benieuwd wat ik daar zou aantreffen. VR-brillen? Robots? Een 3D-printer? Ik bleek technology te groots te hebben geïnterpreteerd. De zaal is een normale collegezaal met veel beeldschermen en camera’s die boven tafels hangen. Handig voor bijvoorbeeld samenwerking met personen elders.

De Technology Room is experimenteel en een uitzondering op andere collegezalen. Toch geeft de komst van deze zaal de indruk dat dit de toekomst is: meer technologie voor nieuwe en betere onderwijsvormen. Maar is het gebruik van meer technologie in colleges wel zo bevorderend daarvoor?

‘PowerPoints ondermijnen soms de rol van de docent’

Neem de meest gebruikte technologie in collegezalen: beamers en beeldschermen. Colleges worden daarmee vaak ‘visueel ondersteund’, vooral door PowerPointpresentaties. Maar eigenlijk gebeurt het tegenovergestelde: colleges worden niet ondersteund door slides, maar slides lijken de docénten te ondersteunen.

PowerPoints zijn vaak leidend in een college en ondermijnen soms zelfs de rol van de docent. Regelmatig lezen docenten – met hun rug naar de studenten - slides voor. Soms missen docenten de rode draad van hun eigen college en lijken ze verrast door elke nieuwe slide. Daarnaast bestaat het risico dat het tempo van het college niet door het tempo van de studenten wordt bepaald (snelheid van begrip, ruimte voor vragen), maar door het aantal slides dat klaar staat voor die dag. Bij enkele vakken worden slides zelfs specifiek als onderdeel van de leerstof genoemd. Dat geeft de indruk dat de slides alle nodige informatie bevatten, en de toelichting van een docent er niet toe doet.

Dit beeld geldt uiteraard niet voor elk college, en docenten verschillen enorm in hun omgang met technische ondersteuning. De prettigste colleges die ik heb gevolgd, waren van het vak macro-economie waarbij de docent alleen een bord gebruikte om (aan)tekeningen op te maken. Resultaat: zijn college was rustig en logisch opgebouwd (want het verhaal was voorbereid en zat duidelijk in zijn hoofd). Maar ook: studenten waren bij de les (letterlijk en figuurlijk). Ik betwijfel of dit ook het geval zou zijn geweest als de docent een PowerPoint had gebruikt waar hijzelf en de studenten op zouden kunnen terugvallen.

Ondanks het wat negatieve beeld dat ik hier schets, geloof ik dat technische ondersteuning weldegelijk colleges kan verbeteren. Maar, ik denk dat veel docenten deze ondersteuning momenteel niet optimaal benutten en soms zelfs door foutief gebruik kennisoverdracht verslechteren. Daarom is een bewuste keuze voor technische ondersteuning wat mij betreft een must. Is die PowerPoint daadwerkelijk van toegevoegde waarde voor een verhaal? Met welke functie wordt hij ingezet? Wat mij betreft moeten docenten zich hier eerst van bewust worden, voordat we meer technologie introduceren in ons onderwijs.

Susanne Verstegen is masterstudent engineering and policy analysis bij de faculteit Techniek, Bestuur en Management.