Staatssecretaris Zijlstra is niet te vermurwen: fulltime studentbestuurders moeten gewoon collegegeld blijven betalen. Daardoor telt hun bestuursjaar mee voor de langstudeerboete.

Zijlstra ziet nog altijd niets in het plan van zijn partijgenoot Anne-Wil Lucas. Zij presenteerde in april, na overleg met het Interstedelijk Studenten Overleg en de Landelijke Kamer van Verenigingen, haar voorstel “collegegeldvrij besturen versie 3.0”.

Studenten met een fulltime functie bij een vereniging of medezeggenschapsraad zouden zich in dat voorstel een jaar kunnen uitschrijven omdat ze toch geen college volgen of tentamens afleggen. Wel blijven ze verbonden aan de hogeschool of universiteit, want alleen dan kunnen ze aanspraak maken op het profileringsfonds van hun instelling. D66 diende het voorstel van Lucas mee in.

Maar Zijlstra heeft geen zin om de wet te wijzigen en blijft van mening dat studenten ook prima naast hun studie kunnen besturen, schrijft hij aan de Tweede Kamer. Het uitloopjaar voordat ze een langstudeerboete krijgen biedt daarvoor voldoende mogelijkheden, vindt hij. Hij wil geen nieuwe uitzonderingscategorie creëren. Bovendien zou de regeling zorgen voor extra administratieve lasten bij de instellingen en tot meer aanvragen bij het profileringsfonds leiden.

De studentenorganisaties reageren teleurgesteld. Ze vinden dat hogescholen en universiteiten best zelf kunnen bepalen of zij fulltime bestuurders willen steunen met een beurs. De studenten bepleiten overigens een nog uitgebreidere regeling: de bestuurder zouden ook moeten kunnen lenen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs. Dat kost de staatssecretaris geen cent, stellen ze.
 

Binnen de CDA-fractie is ze echter zo populair dat dit haar ministeriële ambities ook kan tegenwerken. Haar bindende kwaliteiten zouden haar in de ogen van velen een goede fractievoorzitter maken. Maar of ze ook geschikt is om de harde strijd met Geert Wilders in de Kamer aan te gaan wordt door sommigen betwijfeld. Dat pleit weer voor een nieuwe bewindsperiode op onderwijs. “Ik zou er wel honderd euro op durven inzetten”, aldus een CDA-kenner.