Een foto van een studentenflat in de avond. In de achtergrond de faculteit EWI op de TU Delft campus.
Foto ter illlustratie. (Foto: Justyna Botor)

In reactie op het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag van Delta laat vice rector magnificus Rob Mudde weten zich grote zorgen te maken over de huidige studentencultuur.

Read in English

  • Onderstaande is een reactie van Rob Mudde namens het college van bestuur op de uitkomsten van Delta's onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag op de TU Delft.

“De resultaten van deze enquête passen vrijwel naadloos in de uitkomsten van een onderzoek dat Amnesty Nederland vorig jaar publiceerde. Je schrikt je te pletter, maar de cijfers verbazen ons in dat opzicht niet. Wel maken we ons grote zorgen om de huidige studentencultuur.”

“Voor alles dat onder de vlag van onderwijs op de campus gebeurt, zijn wij als universiteit verantwoordelijk. Voor wat er gebeurt in de privésfeer niet, zoals in studentenhuizen of op verenigingen. Maar als een student in die privésfeer te maken krijgt met seksueel grensoverschrijdend gedrag zijn er wel enorme repercussies. Bijvoorbeeld voor hun studie. Daarin kunnen we het als universiteit beter doen. Zo blijkt uit dit onderzoek dat de hulplijnen lastig te vinden zijn. Inmiddels zijn wij volop bezig met het verbeteren van de vindbaarheid van vertrouwenspersonen en studieadviseurs op de website.”

“Goed om te begrijpen is dat er een verschil is tussen verantwoordelijk zijn en je verantwoordelijk voelen. Wij kunnen als universiteit de letterlijke verantwoordelijkheid niet overnemen, maar wel helpen door het onderwerp bespreekbaar te maken. Dat doen we door het stimuleren van de dialoog door bijvoorbeeld sport- en cultuurcentrum X en Studium Generale te vragen er een thema van te maken. Ook sponsoren we theatergroep Time Out. Zij maken nu een interactieve voorstelling over grensoverschrijdend gedrag waarmee ze naar de campus komen.”

‘Er is een verschil tussen verantwoordelijk zijn en je verantwoordelijk voelen’

“Maar voor een verandering van de studentencultuur is het vooral krachtig als dergelijke initiatieven vanuit de studenten zelf komen. Onlangs ondertekenden tientallen verenigingen een intentieverklaring waarmee ze beloven zich in te zetten voor een structurele aanpak van grensoverschrijdend gedrag. De grote verenigingen zijn al gestart met het verzorgen van trainingen over consent en veel verenigingen beschikken al over vertrouwenspersonen. Daar ben ik erg positief en optimistisch over. Ook krijgen alle OWee-mentoren dit jaar voor het eerst een training over machtsposities en het bespreekbaar maken van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de groep.”

“Dat neemt niet weg dat wij de dialoog ook op de universiteit moeten blijven stimuleren, ook voor studenten die geen lid zijn van een vereniging. We zijn niet naïef, want wij weten ook dat grensoverschrijdend gedrag niet alleen in de entertainment- en voetbalwereld voorkomt, maar ook hier bij ons op de TU. Het is belangrijk dat we er met elkaar over blijven praten, dat we leren hoe we met elkaar omgaan en weten waar onze grenzen liggen. Door er aandacht aan te blijven besteden hoop ik dat het verbetert.”