Het college van bestuur heeft zijn voorstel voor een nieuwe opleiding bioprocestechnologie vorige week teruggenomen. Het college van dekanen en de universiteitsraad hadden stevige kritiek op de plannen en de onderbouwing ervan.

Het cvb zal nu eerst aanvullende adviezen inwinnen.De kritiek op het voorstel voor een nieuwe opleiding kwam tamelijk verrassend. In de commissie voor onderwijs en onderzoek van de u-raad, eerder in september, was het plan er goed doorheen gekomen. Maar de plenaire u-raad beschikte vorige week pas over het advies van het college van dekanen, en dat loog er niet om.Het plan voor de nieuwe opleiding, dat overigens nog langs een adviescommissie en de minister zelf geloodst moet worden, gaf volgens de dekanen ,,onvoldoende informatie en onderbouwing‘' voor het nemen van een belangrijk besluit.De dekanen meenden dat het plan te weinig onderscheid maakte met de bestaande opleiding chemische procestechnologie, en dat de kwantitatieve onderbouwing ervan tekortschoot. Zo was nog steeds onzeker of de nieuwe opleiding een nieuwe markt van eerstejaars zou aanboren en of er op de arbeidsmarkt voldoende vraag naar de nieuwe ingenieurs zou zijn. Ten slotte wezen de dekanen erop dat de trend eerder gaat naar het clusteren van opleidingen, en wellicht het opzetten van gemeenschappelijke propaedeuses, dan naar het oprichten van nieuwe opleidingen.De universiteitsraad reageerde nogal geschrokken op de brief van de dekanen, en een verdere toelichting van rector Wakker maakte de zaak er niet beter op. ,,De rector wil wèl luisteren naar externe adviezen, maar niet naar die van de dekanen, terwijl die zich nu eens eindelijk profileren als èchte onderwijsadviseurs'', zei DB-raadslid Klooster.De rector had namelijk meegedeeld dat hij nog wachtte op de adviezen van de zusterfaculteiten (Utrecht, Leiden, Groningen, Eindhoven en Wageningen), en op die van zijn collega-rectoren. Hij zei er meteen bij dat als die adviezen negatief zouden zijn, het plan sowieso herschreven zou moeten worden. Bovendien zei de rector dat hij ,,het inhoudelijk geheel eens was'’ met de brief van de dekanen.Eind deze maand wil het cvb aan de universiteitsraad een nieuw voorstel doen. Dan zijn de externe adviezen inmiddels ook binnen. (R.M.)Richard Meijer

Het college van bestuur heeft zijn voorstel voor een nieuwe opleiding bioprocestechnologie vorige week teruggenomen. Het college van dekanen en de universiteitsraad hadden stevige kritiek op de plannen en de onderbouwing ervan. Het cvb zal nu eerst aanvullende adviezen inwinnen.De kritiek op het voorstel voor een nieuwe opleiding kwam tamelijk verrassend. In de commissie voor onderwijs en onderzoek van de u-raad, eerder in september, was het plan er goed doorheen gekomen. Maar de plenaire u-raad beschikte vorige week pas over het advies van het college van dekanen, en dat loog er niet om.Het plan voor de nieuwe opleiding, dat overigens nog langs een adviescommissie en de minister zelf geloodst moet worden, gaf volgens de dekanen ,,onvoldoende informatie en onderbouwing‘' voor het nemen van een belangrijk besluit.De dekanen meenden dat het plan te weinig onderscheid maakte met de bestaande opleiding chemische procestechnologie, en dat de kwantitatieve onderbouwing ervan tekortschoot. Zo was nog steeds onzeker of de nieuwe opleiding een nieuwe markt van eerstejaars zou aanboren en of er op de arbeidsmarkt voldoende vraag naar de nieuwe ingenieurs zou zijn. Ten slotte wezen de dekanen erop dat de trend eerder gaat naar het clusteren van opleidingen, en wellicht het opzetten van gemeenschappelijke propaedeuses, dan naar het oprichten van nieuwe opleidingen.De universiteitsraad reageerde nogal geschrokken op de brief van de dekanen, en een verdere toelichting van rector Wakker maakte de zaak er niet beter op. ,,De rector wil wèl luisteren naar externe adviezen, maar niet naar die van de dekanen, terwijl die zich nu eens eindelijk profileren als èchte onderwijsadviseurs'', zei DB-raadslid Klooster.De rector had namelijk meegedeeld dat hij nog wachtte op de adviezen van de zusterfaculteiten (Utrecht, Leiden, Groningen, Eindhoven en Wageningen), en op die van zijn collega-rectoren. Hij zei er meteen bij dat als die adviezen negatief zouden zijn, het plan sowieso herschreven zou moeten worden. Bovendien zei de rector dat hij ,,het inhoudelijk geheel eens was'’ met de brief van de dekanen.Eind deze maand wil het cvb aan de universiteitsraad een nieuw voorstel doen. Dan zijn de externe adviezen inmiddels ook binnen. (R.M.)Richard Meijer