Een forumdiscussie aan de TU met humor en veel vrouwen. Dat kan, zelfs bij Civiele Techniek en Geowetenschappen, waar het percentage vrouwelijke wetenschappers nog lager is dan het Delftse gemiddelde.

br />Om te kijken hoe de faculteit zichzelf een aantrekkelijke werkgever kan maken voor vrouwen, onderzocht managementtrainee Maartje van Rossum het afgelopen jaar samen met onderzoeksbureau De Beuk hoe vrouwen de cultuur binnen Citg ervaren. Vorige week donderdag presenteerde ze de resultaten tijdens een forumdiscussie op de faculteit. Behalve het panel, met decaan Louis de Quelerij, hoogleraar Guus Stelling, Wilma Ruis van bureau De Beuk en ingenieur geowetenschappen Mimi Eelman, waren ook twee ‘werkloze vrouwelijke hoogleraren’ aanwezig en een stuk of veertig man publiek.Al voor aanvang van het forum trokken de actrices die de werkloze hoogleraren speelden de aandacht. Professor doctor Mascu, in haar zwarte toga, sommeerde de bezoekers op strenge toon vooral vooraan te gaan zitten en hoogleraar Femi danste vrolijk op de welkomstmuziek en groette iedereen uitbundig. De Quelerij opende de bijeenkomst. "Ik heet vooral de dappere mannen in dit gezelschap bijzonder welkom", zei hij tegen de tien mannen in het publiek. Daarna legde hij uit dat de faculteit, met het oog op de toekomstige arbeidsmarkt, het zich niet kan veroorloven om het grote vrouwelijke potentieel te laten lopen.Van Rossums onderzoeksresultaten bevatten weinig verrassingen: vrouwen hechten meer dan mannen belang aan een goede man/vrouwverhouding, samenwerken en de mogelijkheid parttime te werken en ze willen graag meer contact tussen secties onderling. Opmerkelijk is wel de behoefte van zowel mannen als vrouwen aan uitgebreidere voorlichting over promoveren en betere begeleiding van promovendi.De discussie kwam regelmatig aardig op gang, maar de aanwezigen zaten helaas meestal op één lijn. Behalve over onderwerpen als zwangerschap, netwerken en feedback, spraken de panelleden en het publiek over zelf verantwoordelijkheid nemen en het actief benaderen van veelbelovende vrouwelijke studenten of wetenschappers. "Ik ben voor een pro-actief beleid", zei Stelling. "We moeten talentvolle vrouwen aantrekken, ook al is er eigenlijk geen vacature."Daarnaast kwam ook de botheid van mannelijke Citg-studenten ter sprake. Tijdens het onderzoek zeiden zij bijvoorbeeld dingen als: "Je leert snel dat Leidse kippetjes hoeren zijn en dat beton geil is" en "We zijn er verdomd trots op dat we bot zijn".De Quelerij beloofde de onderzoeksresultaten uitgebreid te bespreken in het managementteam en concrete acties te ondernemen. En daarmee begon hij direct: hoogleraren Femi . vrouwelijk, open en begripvol - en Mascu . nukkig, egocentrisch en streng - bleken in de race voor een hoogleraarschap aan de faculteit. Overtuigend koos het publiek voor Femi. Al krikt zij het percentage van 0 procent vrouwelijke hoogleraren bij Citg niet op.Christa van den Berg

Een forumdiscussie aan de TU met humor en veel vrouwen. Dat kan, zelfs bij Civiele Techniek en Geowetenschappen, waar het percentage vrouwelijke wetenschappers nog lager is dan het Delftse gemiddelde.Om te kijken hoe de faculteit zichzelf een aantrekkelijke werkgever kan maken voor vrouwen, onderzocht managementtrainee Maartje van Rossum het afgelopen jaar samen met onderzoeksbureau De Beuk hoe vrouwen de cultuur binnen Citg ervaren. Vorige week donderdag presenteerde ze de resultaten tijdens een forumdiscussie op de faculteit. Behalve het panel, met decaan Louis de Quelerij, hoogleraar Guus Stelling, Wilma Ruis van bureau De Beuk en ingenieur geowetenschappen Mimi Eelman, waren ook twee ‘werkloze vrouwelijke hoogleraren’ aanwezig en een stuk of veertig man publiek.Al voor aanvang van het forum trokken de actrices die de werkloze hoogleraren speelden de aandacht. Professor doctor Mascu, in haar zwarte toga, sommeerde de bezoekers op strenge toon vooral vooraan te gaan zitten en hoogleraar Femi danste vrolijk op de welkomstmuziek en groette iedereen uitbundig. De Quelerij opende de bijeenkomst. "Ik heet vooral de dappere mannen in dit gezelschap bijzonder welkom", zei hij tegen de tien mannen in het publiek. Daarna legde hij uit dat de faculteit, met het oog op de toekomstige arbeidsmarkt, het zich niet kan veroorloven om het grote vrouwelijke potentieel te laten lopen.Van Rossums onderzoeksresultaten bevatten weinig verrassingen: vrouwen hechten meer dan mannen belang aan een goede man/vrouwverhouding, samenwerken en de mogelijkheid parttime te werken en ze willen graag meer contact tussen secties onderling. Opmerkelijk is wel de behoefte van zowel mannen als vrouwen aan uitgebreidere voorlichting over promoveren en betere begeleiding van promovendi.De discussie kwam regelmatig aardig op gang, maar de aanwezigen zaten helaas meestal op één lijn. Behalve over onderwerpen als zwangerschap, netwerken en feedback, spraken de panelleden en het publiek over zelf verantwoordelijkheid nemen en het actief benaderen van veelbelovende vrouwelijke studenten of wetenschappers. "Ik ben voor een pro-actief beleid", zei Stelling. "We moeten talentvolle vrouwen aantrekken, ook al is er eigenlijk geen vacature."Daarnaast kwam ook de botheid van mannelijke Citg-studenten ter sprake. Tijdens het onderzoek zeiden zij bijvoorbeeld dingen als: "Je leert snel dat Leidse kippetjes hoeren zijn en dat beton geil is" en "We zijn er verdomd trots op dat we bot zijn".De Quelerij beloofde de onderzoeksresultaten uitgebreid te bespreken in het managementteam en concrete acties te ondernemen. En daarmee begon hij direct: hoogleraren Femi . vrouwelijk, open en begripvol - en Mascu . nukkig, egocentrisch en streng - bleken in de race voor een hoogleraarschap aan de faculteit. Overtuigend koos het publiek voor Femi. Al krikt zij het percentage van 0 procent vrouwelijke hoogleraren bij Citg niet op.Christa van den Berg