​CDA-jongeren eisen de basisbeurs terug

Het CDA wil van het leenstelsel af, maar aarzelt om dat in het verkiezingsprogramma te zetten. "Hartstikke teleurstellend", vindt Tom van den Brink van de jongerenpartij CDJA.

Tweede Kamerlid Michel Rog van het CDA benoemde gisteren in een debat dat hij het leenstelsel "het liefst" wilde afschaffen. Maar hij durfde de belofte niet te doen om dit in het nieuwe verkiezingsprogramma op te nemen.

"We zijn hartstikke teleurgesteld dat het CDA zich niet wil vastpinnen", zegt Tom van den Brink van het CDJA. De laatste maanden was er intensief contact tussen het CDA en de jongerenpartij en voerden ze samen actie tegen het leenstelsel. "We hadden het gevoel dat we op dezelfde lijn zaten en betreuren dat het nu zo gaat."

Het nieuwe leenstelsel zorgt volgens Van den Brink alleen maar voor problemen. "De toegankelijkheid van het onderwijs holt achteruit", zegt hij. "De nieuwe generatie studenten vindt straks dat lenen normaal is. Dat moet niet, lenen is alleen een optie als het echt niet anders kan."

Van den Brink hoopt dan ook dat het CDA in de komende verkiezingen zijn rug recht zal houden. "Er is een grote kans dat het leenstelsel teruggedraaid kan worden. Natuurlijk niet onmiddellijk – zoiets kost tijd – maar het moet toch in één of twee regeringsperiodes kunnen."

In het najaar is er een speciale partijbijeenkomst waar duizend leden hun stem over het verkiezingsprogramma mogen laten horen. CDA-jongeren zullen in groten getale aanwezig zijn om ervoor te zorgen dat de terugkeer van de basisbeurs in het programma wordt opgenomen.

Lukt dat niet, dan zal het CDJA op een later moment moties en amendementen indienen om het onderwerp alsnog op de agenda van de moederpartij te krijgen.