Overslaan en naar de inhoud gaan
Freddy Weima Nuffic TU delft Delta
Volgens Nuffic-directeur Freddy Weima is het goed voor het onderwijs als veel studenten naar Nederland komen. (Foto: HOP)

Het aantal internationale studenten in het hoger onderwijs verdubbelde in tien jaar tijd van 41 duizend naar 81 duizend. Als ze na hun opleiding in Nederland blijven, kiezen ze vooral voor de Randstad, blijkt uit nieuwe cijfers.

Sinds jaar en dag telt de Universiteit Maastricht de meeste internationale studenten van alle universiteiten en hogescholen: maar liefst negenduizend. Ook de Rijksuniversiteit Groningen timmert flink aan de weg met 5.400 internationale studenten: net iets meer dan de 5.300 van de Erasmus Universiteit. De TU Delft komt op ongeveer 4.200 buitenlandse studenten.

In het hbo is Fontys nog altijd de grootste, net als tien jaar geleden. Er studeren nu 4.800 buitenlandse studenten. De nummer twee, de Haagse Hogeschool, heeft er tweeduizend minder.

TU Delft Delta Percentage buitenlandse studenten in WO
(Illustratie: HOP)
Populatie buitenlandse studenten TU Delft (Illustratie TU Delft)
Met ingang van september 2016 is niet meer uitgegaan van studenten die hun collegegeld hebben betaald, maar tellen ook mee *zij die niet hebben betaald. Daarom zijn er voor het jaar 2016 twee tellingen. (Illustratie: TU Delft)

Goed voor Nederland

Afgestudeerde internationals blijven meestal niet in de uithoeken van Nederland wonen. De Randstad oefent een grote aantrekkingskracht uit, ziet internationaliseringsorganisatie Nuffic. Dat zou door de aanwezigheid van internationale bedrijven komen.

Zeven jaar na hun afstuderen wonen er meer dan tweeduizend internationals in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag, terwijl er maar honderd in Zuid-Limburg wonen en nog eens honderd in Groningen.

De komst van buitenlandse studenten is goed voor Nederland, stelt Nuffic. Zelfs als maar een klein deel van hen zou blijven, is de impact op de economie al gunstig. Naar schatting blijft uiteindelijk één op de vier buitenlandse studenten de rest van zijn leven in Nederland wonen. Dat zou de schatkist op termijn 1,6 miljard euro opleveren.

Duitsers grootste groep

Er komen vooral Duitse studenten hierheen: meer dan 22 duizend. Ook een grote groep Chinezen (4.350) en Italianen (3.350) weten Nederland te vinden. Verder studeren hier onder meer drieduizend Belgen en 2.800 Britten. Met name studies in management, economie en psychologie zijn populair.

Tien jaar geleden zag het er anders uit. Toen kwamen er vooral Duitsers, Chinezen en Belgen naar Nederland. Andere landen als Groot-Brittannië en Italië leverden slechts een paar honderd studenten.

Nuffic kan overigens niet zien aan welke universiteit of hogeschool de alumni gestudeerd hebben. Het is dus niet bekend welke instellingen erin slagen om afgestudeerden voor Nederland te behouden en welke daar minder goed in zijn.

De komst van buitenlandse studenten wekt ook weerstand op, met name door de ‘verengelsing’ van het hoger onderwijs. Toch is het juist goed dat zo veel studenten naar Nederland komen, verdedigde Nuffic-directeur Freddy Weima vorige week: daar wordt het onderwijs uiteindelijk beter van.

HOP, Bas Belleman

Krijg Delta updates

Click here to unsubscribe