Ondanks felle weerstand tegen verhoging van het bindend studieadvies (bsa), heeft de studentenraad positief geadviseerd over maatregelen tegen langstuderen.

Dat gebeurde nadat collegelid Paul Rullmann een aantal toezeggingen had gedaan. Zo komt er extra geld voor studiebegeleiding, voorlichting over het verhoogde bsa, een evaluatie na vier jaar en geen extra bsa-verhoging als het kabinet opnieuw met maatregelen komt of als de TU fuseert met de Erasmus Universiteit Rotterdam. “We gaan niet met Rotterdam mee naar zestig punten”, zei Rullmann. “Die gedachte koester ik niet eens als stil ideaal.”

Ook wil Rullmann de hardheidsclausule uitbreiden. Nu kan uitstel voor het halen van het bsa alleen worden aangevraagd vanwege persoonlijke omstandigheden zoals ziekte. De sr wilde daar ‘onstudeerbaarheid’ van het curriculum aan toevoegen, maar Rullmann wil die – voorheen ook in de wet gebruikte - juridische term vermijden. “We hebben wel het zelfde voor ogen”, zei hij.

Ook ging Rullmann akkoord met een betere terugkoppeling van vakevaluaties, het verbeteren van de studieduur van bachelor eindprojecten en meer aandacht voor de kwaliteit van docenten via professionaliseringscursussen. 

www.delta.tudelft.nl/23427