De ingang van de aula van de TU Delft.
Frans Timmermans krijgt het eredoctoraat tijdens de Dies-viering op vrijdag 14 januari in de aula. (Foto: Dalia Madi)

Eurocommissaris Frans Timmermans verdient juist een eredoctoraat van de TU Delft, betoogt de studentenraad in deze brief. Al is de petitie ertegen zo slecht nog niet.

Read in English

Op 14 januari gaat het 36ste lustrum van de TU Delft van start en mogen we 180 kaarsjes uitblazen. Om dit te vieren zal de universiteit 180 dagen lang in het teken staan van de energietransitie. Daar is de studentenraad erg blij mee.

Het is als student mooi om te zien hoe begaan de TU Delft is met de huidige maatschappij en de uitdagingen waar deze voor staat. ‘Impact voor een betere samenleving’, dat was de titel die de TU in 2018 aan haar strategisch kader (2018-2024) gaf en tot op de dag van vandaag is daar geen woord aan gelogen.

De TU toont met haar lustrumthema ‘Speeding up the Energy Transition’ nogmaals aan dat ze zich bewust is van haar maatschappelijke rol. Ze geeft daarmee als opleidingsinstituut het voorbeeld aan een geheel nieuwe generatie ingenieurs. Wegkijken van het klimaatprobleem zit er niet meer in, doorpakken wel.

‘Timmermans heeft het klimaatprobleem op de Europese agenda gezet’

Gelukkig is dat een mentaliteit die steeds vaker een podium krijgt, precies wat de TU Delft doet door eurocommissaris Frans Timmermans een sociaal-maatschappelijk eredoctoraat uit te reiken. Niet omdat hij met zijn ideeën de oplossingen voor de klimaatopwarming heeft aangedragen, maar omdat hij door zijn bevlogenheid anderen tot nadenken heeft aangezet. Het is van wezenlijk belang dat wij daar als ingenieurs een vervolg aan geven.

Laten we Timmersmans’ voorbeeld volgen zoals het de wetenschap betaamt, door het klimaatprobleem vanuit verschillende gezichtspunten te benaderen, te onderzoeken en door er met elkaar over in discussie te gaan. Frans Timmermans heeft het klimaatprobleem op de Europese agenda gezet. Aan ons de taak om er inhoudelijk mee aan de slag te gaan.

Misschien was de petitie tegen het eredoctoraat van Frans Timmermans dan ook niet zo’n slechte zaak. Niet omdat we tegen zijn eredoctoraat zijn (sterker nog, wij vinden dat hij hem juist verdient door zijn kartrekkersrol in de klimaatdiscussie), maar omdat de ontstane discussie er juist op vele manieren toe kan leiden dat we gezamenlijk tot nieuwe inzichten over bijvoorbeeld kernenergie, biomassa of windmolens komen. Er is waarschijnlijk geen één invalshoek die op zichzelf de klimaatopwarming tegen zal gaan, maar door het probleem te agenderen en erover te discussiëren, leggen we wel de kaarten op tafel. Nu kijken hoe ze over 180 dagen zijn geschud.

Dit stuk is namens de studentenraad geschreven door voorzitter Maarten de Nooijer.

De Dies op 14 januari wordt wegens corona zonder live publiek gevierd en is online te volgen. Meer informatie staat op de lustrumwebsite.