Overslaan en naar de inhoud gaan
OTB reorganisatie
Bouwkunde wil de afdeling OTB reorganiseren. (Foto: Nora de Vries)

De faculteit Bouwkunde wil de afdeling OTB reorganiseren. Niet iedereen kan zich vinden in de motivatie daarvoor, blijkt uit deze ingezonden brief van hoogleraren en sectieleiders.

Op 7 maart berichtte Delta over een mogelijke reorganisatie van de afdeling OTB van de faculteit Bouwkunde naar aanleiding van een voorlichtingsbijeenkomst van de vakbonden voor het personeel.

In het stuk werden aanleidingen voor de reorganisatie uit een zogeheten Terms of Reference (ToR) van juni 2017 aangehaald. Dit stuk is bedoeld als motivatie voor een mogelijke reorganisatie. Als hoogleraren en sectieleiders kunnen we ons niet vinden in de beeldvorming van de ToR (die inmiddels al vervangen is door een vertrouwelijke herziening) zoals weergegeven in Delta. We willen dit graag rechtzetten.

Het idee dat de wetenschappelijke focus zou achterblijven bij de wens van de faculteit, is eenvoudig te weerleggen. De afdeling OTB heeft de afgelopen jaren in drie goed gedefinieerde onderzoeksprogramma’s met een duidelijke focus geopereerd. Eind 2016 resulteerde de VSNU-visitatie van de onderzoeksprogramma’s in ‘world leading, excellent’ en ‘very good’ voor onderzoekskwaliteit. De wetenschappelijke output en citatiescores van de vaste staf zijn hoog en vergelijkbaar met die van onze gerespecteerde peers. Veruit het grootste deel van het onderzoek is lange termijn onderzoek met een sterk internationaal karakter. Veel medewerkers van de afdeling OTB zijn zeer betrokken bij onderwijs.

Wij zijn van mening dat de herziening van onze afdeling gebaseerd dient te zijn op feiten en niet op verkeerde beeldvorming.

Willem Korthals Altes, Marja Elsinga, Peter van Oosterom, Kees Maat, Peter Boelhouwer, Laure Itard en Henk Visscher

 

Naschrift Delta:
Voor het artikel ‘Reorganisatie aanstaande bij OTB’ is gesproken met Fred Veer van vakbond AC-HOP, Herman de Wolff van de onderdeelcommissie van Bouwkunde en met Arjan van der Hulst en Wil Schuite van de ondernemingsraad. Voor een toelichting werd gebeld naar decaan Peter Russell, waarna werd verwezen naar faculteitssecretaris Christel Swinkels. Zij wilde nog niet op vragen ingaan. OTB-voorzitter Machiel van Dorst verwees naar het contact met Swinkels en liet weten ‘helaas ook niets te kunnen melden over de reorganisatieplannen’. Delta baseerde het artikel op informatie uit de gesprekken en op Terms of Reference: Reorganisatie afdeling OTB, van 22 juni 2017.

Krijg Delta updates

Click here to unsubscribe