Overslaan en naar de inhoud gaan

Het eerste kwartaal in het nieuwe bama-onderwijssysteem aan de TU Delft is voorbij. Niet overal is de verandering zo zichtbaar als bij Bouwkunde.

De invoering van het Bama-systeem heeft op de faculteit Bouwkunde de nodige moeite gekost. ,,We hebben niet alleen een nieuw onderwijssysteem neergezet, maar ook inhoudelijke veranderingen doorgevoerd‘', verklaart prof.ir. Cees van Weeren, opleidingsdirecteur van Bouwkunde. ,,Er komt een sterkere technische basis en onderzoek wordt gestimuleerd - een verwetenschappelijking van Bouwkunde. Speerpunten die ook al geformuleerd waren naar aanleiding van het rapport van de onderwijsvisitatiecommissie begin 2000.''Zo moeten studenten aan het einde van de bacheloropleiding laten zien dat ze een ontwerpopgave systematisch kunnen analyseren en oplossen. Bovendien wordt getoetst of de ontwerpmethode die ze gebruikt hebben en de kennis die dit heeft opgeleverd ook toepasbaar is op vergelijkbare ontwerpopgaven. Ook de lat van de propedeuse ligt hoger.Studievereniging Stylos heeft onder de studenten een onderzoek gedaan naar de klachten over de inmiddels afgeronde curriculumvernieuwing ('Curve'). De meeste klachten (ruim 45 procent) gaan over het vijfde en zesde semester van de bachelors. ,,Die klachten gaan vooral over de roosters'', laat Bart Lans, onderwijscommissaris van de bachelors zien. ,,In het zesde semester hebben studenten zich voor keuzevakken ingeschreven die nogal eens tegelijkertijd met de verplichte vakken werden gegeven.''Volgens Van Weeren zijn die problemen in januari opgelost. ,,Vanwege de tijdsdruk in de zomer kon er niet genoeg informatie gegeven worden over het tijdstip van de colleges. Nu kunnen we dat wel van tevoren aangeven, zodat de studenten daar rekening mee kunnen houden bij het inschrijven voor vakken.'’ (GvW)

De invoering van het Bama-systeem heeft op de faculteit Bouwkunde de nodige moeite gekost. ,,We hebben niet alleen een nieuw onderwijssysteem neergezet, maar ook inhoudelijke veranderingen doorgevoerd‘', verklaart prof.ir. Cees van Weeren, opleidingsdirecteur van Bouwkunde. ,,Er komt een sterkere technische basis en onderzoek wordt gestimuleerd - een verwetenschappelijking van Bouwkunde. Speerpunten die ook al geformuleerd waren naar aanleiding van het rapport van de onderwijsvisitatiecommissie begin 2000.''Zo moeten studenten aan het einde van de bacheloropleiding laten zien dat ze een ontwerpopgave systematisch kunnen analyseren en oplossen. Bovendien wordt getoetst of de ontwerpmethode die ze gebruikt hebben en de kennis die dit heeft opgeleverd ook toepasbaar is op vergelijkbare ontwerpopgaven. Ook de lat van de propedeuse ligt hoger.Studievereniging Stylos heeft onder de studenten een onderzoek gedaan naar de klachten over de inmiddels afgeronde curriculumvernieuwing ('Curve'). De meeste klachten (ruim 45 procent) gaan over het vijfde en zesde semester van de bachelors. ,,Die klachten gaan vooral over de roosters'', laat Bart Lans, onderwijscommissaris van de bachelors zien. ,,In het zesde semester hebben studenten zich voor keuzevakken ingeschreven die nogal eens tegelijkertijd met de verplichte vakken werden gegeven.''Volgens Van Weeren zijn die problemen in januari opgelost. ,,Vanwege de tijdsdruk in de zomer kon er niet genoeg informatie gegeven worden over het tijdstip van de colleges. Nu kunnen we dat wel van tevoren aangeven, zodat de studenten daar rekening mee kunnen houden bij het inschrijven voor vakken.'’ (GvW)

Krijg Delta updates

Click here to unsubscribe