De faculteit Bouwkunde steekt haar hand in eigen boezem, zoals vorige week tijdens een grote onderwijsconferentie, en heeft veel kritiek op het onderwijssysteem van Probleem Gestuurd Leren.

Zo is in de de propaedeuse nauwelijks sprake van selectie.De cijfers laten ook geen ruimte voor misverstanden: haalde na de invoering van het nieuwe blokkensysteem in het eerste jaar tachtig procent van de studenten de propaedeuse in één jaar, tegenwoordig blijft dat percentage al steken op 22 procent na één jaar en op vijftig procent na twee jaar. Als oorzaak wordt ondermeer een slechte studeerbaarheid aangewezen; het programma zou zijn overladen met vakken en litaratuur. Ook zouden docenten een te grote variatie in normen en critaria hanteren.Vijf discussiegroepen, bestaande uit studenten en docenten uit alle vakgebieden, consteerden tevens dat er in het afstuderen te weinig wordt samengewerkt tussen de vakgroepen, dat de afstudeerprogramma‘s teveel zijn 'verkokerd’ en dat het onderwijsprogramma van het afstuderen studenten te weinig ruimte biedt om zelf invulling te geven aan de studie.Behalve over de gebreken werd ook gediscusieerd over voorstellen ter verbetering. Zoals aan zoveel faculteiten ging de belangstelling vooral uit naar de invulling van het vijfde jaar. De onderwijscommissie wenste voor de vijfjarige studie de garantie op een internationaal master level en de inschrijving in het architectenregister zonder daarvoor een vervolgopleiding te hoeven volgen. (H.O.)Henk Orsel

De faculteit Bouwkunde steekt haar hand in eigen boezem, zoals vorige week tijdens een grote onderwijsconferentie, en heeft veel kritiek op het onderwijssysteem van Probleem Gestuurd Leren. Zo is in de de propaedeuse nauwelijks sprake van selectie.De cijfers laten ook geen ruimte voor misverstanden: haalde na de invoering van het nieuwe blokkensysteem in het eerste jaar tachtig procent van de studenten de propaedeuse in één jaar, tegenwoordig blijft dat percentage al steken op 22 procent na één jaar en op vijftig procent na twee jaar. Als oorzaak wordt ondermeer een slechte studeerbaarheid aangewezen; het programma zou zijn overladen met vakken en litaratuur. Ook zouden docenten een te grote variatie in normen en critaria hanteren.Vijf discussiegroepen, bestaande uit studenten en docenten uit alle vakgebieden, consteerden tevens dat er in het afstuderen te weinig wordt samengewerkt tussen de vakgroepen, dat de afstudeerprogramma‘s teveel zijn 'verkokerd’ en dat het onderwijsprogramma van het afstuderen studenten te weinig ruimte biedt om zelf invulling te geven aan de studie.Behalve over de gebreken werd ook gediscusieerd over voorstellen ter verbetering. Zoals aan zoveel faculteiten ging de belangstelling vooral uit naar de invulling van het vijfde jaar. De onderwijscommissie wenste voor de vijfjarige studie de garantie op een internationaal master level en de inschrijving in het architectenregister zonder daarvoor een vervolgopleiding te hoeven volgen. (H.O.)Henk Orsel