Bomenkap: reactie vastgoedAlleen bomen die in de weg staan voor de planontwikkeling worden of zijn verwijderd. Dit zijn de rij langs de Mekelweg in verband met de bovenleiding van de tram; overige grote bomen op parkeerterreinen en in het platanenbos voor de aanleg van het nieuwe riool en enkele voor wegen en paden; wilgen langs de Bouwkundegracht voor de noodzakelijke verbetering van de waterkwaliteit (afgevallen blad geeft te hoge organische belasting op relatief weinig water).

Dit gebeurt uiteraard met kapvergunning. Ook worden 20 grote en circa 145 kleinere bomen verplant. Verder worden straks nog zo’n vierhonderd bomen aangeplant. Bomen bij de faculteit EWI zijn in het verleden niet alleen gekapt voor het uitzicht, maar ook omdat de hele bomenrij langs de Mekelweg bestaat uit iepen die voor belangrijk deel zijn aangetast door de iepziekte. Dat is ook een belangrijke reden dat nu een nieuwe groenstructuur wordt aangelegd (de ‘bomenslinger’), zodat deze kan uitgroeien vóór de oude bomenrijen geheel zijn verdwenen. De bomenslinger bestaat uit verschillende boomsoorten, om herhaling van het iepenprobleem te voorkomen.Dick Gutlich, afdeling vastgoed TU Delft.

Bomenkap: reactie vastgoedAlleen bomen die in de weg staan voor de planontwikkeling worden of zijn verwijderd. Dit zijn de rij langs de Mekelweg in verband met de bovenleiding van de tram; overige grote bomen op parkeerterreinen en in het platanenbos voor de aanleg van het nieuwe riool en enkele voor wegen en paden; wilgen langs de Bouwkundegracht voor de noodzakelijke verbetering van de waterkwaliteit (afgevallen blad geeft te hoge organische belasting op relatief weinig water). Dit gebeurt uiteraard met kapvergunning. Ook worden 20 grote en circa 145 kleinere bomen verplant. Verder worden straks nog zo’n vierhonderd bomen aangeplant. Bomen bij de faculteit EWI zijn in het verleden niet alleen gekapt voor het uitzicht, maar ook omdat de hele bomenrij langs de Mekelweg bestaat uit iepen die voor belangrijk deel zijn aangetast door de iepziekte. Dat is ook een belangrijke reden dat nu een nieuwe groenstructuur wordt aangelegd (de ‘bomenslinger’), zodat deze kan uitgroeien vóór de oude bomenrijen geheel zijn verdwenen. De bomenslinger bestaat uit verschillende boomsoorten, om herhaling van het iepenprobleem te voorkomen.Dick Gutlich, afdeling vastgoed TU Delft.