Roberto Rocco, Igor Tempels

Docenten van hbo en wo ontvingen vorige week een Comeniusbeurs om hun onderwijs te verbeteren. In Delft kregen Igor Pessoa en Roberto Rocco 50.000 euro. Wat zijn hun plannen?

I prefer English

Met het Comeniusprogramma wilde toenmalig minister Bussemaker (PvdA) onderwijsvernieuwing bevorderen en een cultuurverandering teweegbrengen. Dat was in 2016. Vooral bij universiteiten voert het onderzoek de boventoon, was het idee, en geldt het onderwijs nog vaak als ondergeschoven kindje.

Op de TU Delft ontvingen Bouwkunde docenten Igor Tempels Moreno Pessoa en Roberto Rocco een van de 38 Comenius Teaching Fellow-beurzen ter waarde van 50 duizend euro.

Met hun project Bridging DOCS willen ze online-studenten  en die op de campus meer met elkaar verbinden. Ze hebben namelijk geconstateerd dat het onderwijs op de campus soms achterblijft bij de internationale online-cursussen. Ze gebruiken het mastervak Methodology for Urbanism en de MOOC Rethink the City om te experimenteren.

“Online is de dynamiek van de interactie heel anders”, zegt Igor Pessoa. “In de collegezaal steken studenten niet snel hun vinger op, maar online reageren en debatteren ze veel actiever, misschien doordat ze anoniemer zijn.” Door campusstudenten te betrekken bij de online discussies hopen de docenten hen actiever deel te laten nemen aan de discussiefora.

Zijn collega Roberto Rocco is bezig om zijn bordspel over vastgoedontwikkeling samen met het Gamelab om te zetten in een online rollenspel. Ze puzzelen nog over mogelijkheden om veel meer deelnemers te laten spelen dan dat er rollen zijn (zoals bewoner, buren, gemeente, woningcorporatie).

Een ander idee is nog om mooc-deelnemers op gezette tijden live in te laten loggen bij colleges om op die manier meer diversiteit in de collegezaal te brengen.

Volgende jaar mei verwachten beide Comeniuswinnaars hun ervaringen te kunnen delen.

Naast Teaching Fellow-beurzen omvat het NWO Comeniusprogramma dit jaar ook 23 Senior Fellow-beurzen (ter waarden van 100 duizend euro) en zes Leadership Fellow-beurzen (van 250 duizend euro).

De winnaars zullen tijdens het Comenius Festival op 6 juni toetreden tot het recent opgerichte Comeniusnetwerk, dat is ondergebracht bij de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Leden van deze jonge club van onderwijsvernieuwers hebben een Comeniusbeurs ontvangen of zijn genomineerd voor de Docent van het Jaar-verkiezing.