Docenten moeten een screening ondergaan voor ze Engelstalig onderwijs mogen geven, vindt studentenbond VSSD.Bij de huidige experimenten met Engelstalig onderwijs wordt nogal eens geklaagd over het steenkolen- dan wel camping-onderwijs van de meeste docenten.

Het hoger onderwijs mag dan klaar zijn voor het Engelstalig onderwijs, de onderwijsgevende zelf is dat nog niet. Voorstanders van dergelijke experimenten, zoals bij de Delftse opleiding luchtvaart- en ruimtevaarttechniek, wijzen echter op de goede tentamenresultaten die behaald worden. En, zeggen ze, het hoeft niet schadelijk te zijn dat de docenten geen native speakers zijn. Ze zullen hun betoog daarom namelijk niet al te ingewikkeld maken. Rector Wakker sprak ooit over het ‘Delftse Engels' dat zou kunnen ontstaan. Die eigen pidgin-variant vond hij helemaal niet erg, want ook MIT heeft zijn eigen Engels.De Delftse studentenbond VSSD stelde een reader samen waarin de voors en tegens van het Engelstalig onderwijs handzaam op een rijtje staan. Een standpunt innemen doet de bond niet, maar wel stelt ze een aantal maatregelen voor die de invoering moeten begeleiden. Zo moet er een zorgvuldige selectie plaatsvinden van docenten die Engelstalig onderwijs mogen geven. Docenten die niet door de screening heenkomen, moeten aan een stevige taal- en doceertraining worden onderworpen. Populair zal de bond zich maken met het voorstel docenten veel te laten oefenen % bij voorkeur tijdens internationale conferenties en buitenlandse reizenKoortsWelke argumenten leggen nu het meeste gewicht in de schaal? Bij de argumenten contra valt op dat ze vooral de overgangsfase van het Nederlands naar het Engels betreffen. Het dalende tempo en de minder duidelijke uitleg vanwege de gebrekkige taalkennis van docenten zijn typische overgangproblemen. Dan snijden de argumenten van de voorstanders meer hout. Het klinkt plausibel dat het Nederlands afschrikwekkend werkt op buitenlandse studenten. De internationale uitwisseling lijdt daaronder: Nederlandse studenten willen wel graag naar het buitenland, maar buitenlanders niet in dezelfde mate naar Nederland. Juist aan een technische universiteit is de overgang naar Engelstalig onderwijs het gemakkelijkst. De meeste opleidingen doen geen groot beroep op taalvaardigheid, maar vragen vooral exacte kennis.Het enige tegenargument dat echt zoden aan de dijk zet, is dat van de consequenties voor het Nederlands. Als het Engels de taal van de universiteiten en alle wetenschap (niet alleen de natuurwetenschap) wordt, glijdt het Nederlands af tot huis-, tuin- en keukentaal. Ook het bedrijfsleven en de overheid (gedeeltelijk) stappen immers al op het Engels over. Een taal die degenereert heeft vanzelfsprekend ook zijn gevolgen voor de nationale identiteit. De teloorgang van het Nederlands lijkt zeker in tijden van Oranjekoorts moeilijk te accepteren. Het Wilhelmus moeten zingen in een Engelse vertaling is geen prettig vooruitzicht.Het Delftse college van bestuur lijkt op dit moment ook voor die consequenties terug te schrikken. Het Engelstalig onderwijs moet wel uitgebreid worden, zo luidt op dit moment het standpunt, maar dan alleen binnen de doctoraal- of mastersfase. Dat verruimt de mogelijkheden voor master of science-opleidingen, maar ondergraaft het Nederlands als wetenschapstaal niet al te zeer. Een volledig Engelstalige TU is voorlopig nog een brug te ver.Frido Romeijn & Renee Wever, Engels als instructiemedium. Een literatuurstudie naar de gevolgen van Engels als voertaal in het onderwijs. VSSD 2000.De stelling: 'Alle opleidingen moeten binnen tien jaar volledig Engelstalig onderwijs gaan geven', prijkte op Delta's forumpagina. De reacties geven een beeld van de meningsvorming aan de TUDe bezoekers van Delta's forumpagina verschillen stevig van mening over noodzaak en belang van Engelstalig onderwijs. De voorstanders vinden invoering van Engelstalig onderwijs een logisch uitvloeisel van de Delftse ambities. ,,Als de TU Delft een topuniversiteit wil worden, moeten we al het onderwijs in het Engels gaan geven. Hierdoor wordt de drempel voor buitenlanders om hierheen te komen een stuk lager, wat de internationalisering zal stimuleren'', meent Jan Willem Goedbloed. ,,De TU levert studenten af, die straks voor een groot deel in internationale teams moeten gaan werken. Het is een enorm voordeel als je als student al tijdens je studie in het Engels hebt gecommuniceerd.''Wel moeten er dan ook eisen aan de docenten worden gesteld. ,,Het is een goede ontwikkeling'', meldt 'Yaron', maar alleen als de docenten ook vervangen gaan worden. Dat wil zeggen: alleen docenten aanstellen wiens moedertaal Engels is.''Sommige tegenstanders vinden Engelstalig onderwijs juist een onnodige concessie. ,,Een topuniversiteit moet zich niet aanpassen aan buitenlanders. Buitenlanders moeten zich aanpassen aan een topuniversiteit'', stelt Gerard BerlingDaarnaast vrezen de tegenstanders dat er nooit sprake zal zijn van hoogstaand onderwijs in het Engels, gegeven door Nederlanders. ,,Bedoelen jullie dat Dungels dat Nederlanders onder elkaar plachten te spreken en zelfs te schrijven? Alsof nuanceringen en emoties al niet moeilijk genoeg zijn om uit te drukken in je moerstaal!'', aldus Ellen van Keeken.Enkele deelnemers aan de discussie zijn wel enthousiast voor andere varianten. ,,Is er ook niet iets te zeggen voor een Duitse variant? Toch het land waar veel studenten naartoe vertrekken en bovendien het grootste handelscontact met Nederland'', vindt 'Tardis'. ,,Of Chinees misschien? Een van de grootste groeimarkten van de komende jaren. Of Spaans? Heel Zuid-Amerika aan je voeten'' 'Heinrich' formuleert zijn voorkeur het duidelijkst: ,,Englischsprachiger Unterricht: Mensch, was ein Blödsinn!! Aber Vorlesungen auf Deutsch, ja das hätte meine Zustimmung.'’.aut Hans Ariëns

Docenten moeten een screening ondergaan voor ze Engelstalig onderwijs mogen geven, vindt studentenbond VSSD.Bij de huidige experimenten met Engelstalig onderwijs wordt nogal eens geklaagd over het steenkolen- dan wel camping-onderwijs van de meeste docenten. Het hoger onderwijs mag dan klaar zijn voor het Engelstalig onderwijs, de onderwijsgevende zelf is dat nog niet. Voorstanders van dergelijke experimenten, zoals bij de Delftse opleiding luchtvaart- en ruimtevaarttechniek, wijzen echter op de goede tentamenresultaten die behaald worden. En, zeggen ze, het hoeft niet schadelijk te zijn dat de docenten geen native speakers zijn. Ze zullen hun betoog daarom namelijk niet al te ingewikkeld maken. Rector Wakker sprak ooit over het ‘Delftse Engels' dat zou kunnen ontstaan. Die eigen pidgin-variant vond hij helemaal niet erg, want ook MIT heeft zijn eigen Engels.De Delftse studentenbond VSSD stelde een reader samen waarin de voors en tegens van het Engelstalig onderwijs handzaam op een rijtje staan. Een standpunt innemen doet de bond niet, maar wel stelt ze een aantal maatregelen voor die de invoering moeten begeleiden. Zo moet er een zorgvuldige selectie plaatsvinden van docenten die Engelstalig onderwijs mogen geven. Docenten die niet door de screening heenkomen, moeten aan een stevige taal- en doceertraining worden onderworpen. Populair zal de bond zich maken met het voorstel docenten veel te laten oefenen % bij voorkeur tijdens internationale conferenties en buitenlandse reizenKoortsWelke argumenten leggen nu het meeste gewicht in de schaal? Bij de argumenten contra valt op dat ze vooral de overgangsfase van het Nederlands naar het Engels betreffen. Het dalende tempo en de minder duidelijke uitleg vanwege de gebrekkige taalkennis van docenten zijn typische overgangproblemen. Dan snijden de argumenten van de voorstanders meer hout. Het klinkt plausibel dat het Nederlands afschrikwekkend werkt op buitenlandse studenten. De internationale uitwisseling lijdt daaronder: Nederlandse studenten willen wel graag naar het buitenland, maar buitenlanders niet in dezelfde mate naar Nederland. Juist aan een technische universiteit is de overgang naar Engelstalig onderwijs het gemakkelijkst. De meeste opleidingen doen geen groot beroep op taalvaardigheid, maar vragen vooral exacte kennis.Het enige tegenargument dat echt zoden aan de dijk zet, is dat van de consequenties voor het Nederlands. Als het Engels de taal van de universiteiten en alle wetenschap (niet alleen de natuurwetenschap) wordt, glijdt het Nederlands af tot huis-, tuin- en keukentaal. Ook het bedrijfsleven en de overheid (gedeeltelijk) stappen immers al op het Engels over. Een taal die degenereert heeft vanzelfsprekend ook zijn gevolgen voor de nationale identiteit. De teloorgang van het Nederlands lijkt zeker in tijden van Oranjekoorts moeilijk te accepteren. Het Wilhelmus moeten zingen in een Engelse vertaling is geen prettig vooruitzicht.Het Delftse college van bestuur lijkt op dit moment ook voor die consequenties terug te schrikken. Het Engelstalig onderwijs moet wel uitgebreid worden, zo luidt op dit moment het standpunt, maar dan alleen binnen de doctoraal- of mastersfase. Dat verruimt de mogelijkheden voor master of science-opleidingen, maar ondergraaft het Nederlands als wetenschapstaal niet al te zeer. Een volledig Engelstalige TU is voorlopig nog een brug te ver.Frido Romeijn & Renee Wever, Engels als instructiemedium. Een literatuurstudie naar de gevolgen van Engels als voertaal in het onderwijs. VSSD 2000.De stelling: 'Alle opleidingen moeten binnen tien jaar volledig Engelstalig onderwijs gaan geven', prijkte op Delta's forumpagina. De reacties geven een beeld van de meningsvorming aan de TUDe bezoekers van Delta's forumpagina verschillen stevig van mening over noodzaak en belang van Engelstalig onderwijs. De voorstanders vinden invoering van Engelstalig onderwijs een logisch uitvloeisel van de Delftse ambities. ,,Als de TU Delft een topuniversiteit wil worden, moeten we al het onderwijs in het Engels gaan geven. Hierdoor wordt de drempel voor buitenlanders om hierheen te komen een stuk lager, wat de internationalisering zal stimuleren'', meent Jan Willem Goedbloed. ,,De TU levert studenten af, die straks voor een groot deel in internationale teams moeten gaan werken. Het is een enorm voordeel als je als student al tijdens je studie in het Engels hebt gecommuniceerd.''Wel moeten er dan ook eisen aan de docenten worden gesteld. ,,Het is een goede ontwikkeling'', meldt 'Yaron', maar alleen als de docenten ook vervangen gaan worden. Dat wil zeggen: alleen docenten aanstellen wiens moedertaal Engels is.''Sommige tegenstanders vinden Engelstalig onderwijs juist een onnodige concessie. ,,Een topuniversiteit moet zich niet aanpassen aan buitenlanders. Buitenlanders moeten zich aanpassen aan een topuniversiteit'', stelt Gerard BerlingDaarnaast vrezen de tegenstanders dat er nooit sprake zal zijn van hoogstaand onderwijs in het Engels, gegeven door Nederlanders. ,,Bedoelen jullie dat Dungels dat Nederlanders onder elkaar plachten te spreken en zelfs te schrijven? Alsof nuanceringen en emoties al niet moeilijk genoeg zijn om uit te drukken in je moerstaal!'', aldus Ellen van Keeken.Enkele deelnemers aan de discussie zijn wel enthousiast voor andere varianten. ,,Is er ook niet iets te zeggen voor een Duitse variant? Toch het land waar veel studenten naartoe vertrekken en bovendien het grootste handelscontact met Nederland'', vindt 'Tardis'. ,,Of Chinees misschien? Een van de grootste groeimarkten van de komende jaren. Of Spaans? Heel Zuid-Amerika aan je voeten'' 'Heinrich' formuleert zijn voorkeur het duidelijkst: ,,Englischsprachiger Unterricht: Mensch, was ein Blödsinn!! Aber Vorlesungen auf Deutsch, ja das hätte meine Zustimmung.'’.aut Hans Ariëns