Informatie bij het verhaal 'Bang voor de grote stap'. Aan een paar maanden studeren of stage lopen in het buitenland zijn vaak extra kosten verbonden. De TU stelt vanuit diverse fondsen beurzen beschikbaar.

Daarnaast heeft de TU uitwisselingsprogramma‘s met universiteiten in bijna alle Europese landen en een groot aantal daarbuiten, waaronder National University of Singapore, Osaka University (Japan), Universidad Nacional San Juan (Argentinië) en diverse universiteiten in de Verenigde Staten. In de overeenkomsten zijn afspraken gemaakt over vrijstelling van collegegeld en opvang en begeleiding van uitwisselingsstudenten.Studenten maken ook kans op een bijdrage via één van de mobiliteitsprogramma’s van de Europese Unie of de Nederlandse overheid. Voor talentvolle studenten die na hun afstuderen een vervolgstudie in het buitenland willen volgen, heeft het ministerie van Onderwijs zelfs een eenmalig bijdrage van veertigduizend gulden. Wie hiervoor in aanmerking wil komen, moet wel gemiddeld een acht hebben gescoord, niet ouder zijn dan 26 jaar en voldoen aan de toelatingseisen van de buitenlandse instelling.Alle fondsen hanteren eigen voorwaarden, als minimum en maximum aantal maanden van verblijf. Tijdig aanvragen, meestal één jaar voor vertrek, is belangrijk.Het studentenservicecentrum aan de Julianalaan is dagelijks geopend van 9.00 tot 17.00 uur

Aan een paar maanden studeren of stage lopen in het buitenland zijn vaak extra kosten verbonden. De TU stelt vanuit diverse fondsen beurzen beschikbaar. Daarnaast heeft de TU uitwisselingsprogramma‘s met universiteiten in bijna alle Europese landen en een groot aantal daarbuiten, waaronder National University of Singapore, Osaka University (Japan), Universidad Nacional San Juan (Argentinië) en diverse universiteiten in de Verenigde Staten. In de overeenkomsten zijn afspraken gemaakt over vrijstelling van collegegeld en opvang en begeleiding van uitwisselingsstudenten.Studenten maken ook kans op een bijdrage via één van de mobiliteitsprogramma’s van de Europese Unie of de Nederlandse overheid. Voor talentvolle studenten die na hun afstuderen een vervolgstudie in het buitenland willen volgen, heeft het ministerie van Onderwijs zelfs een eenmalig bijdrage van veertigduizend gulden. Wie hiervoor in aanmerking wil komen, moet wel gemiddeld een acht hebben gescoord, niet ouder zijn dan 26 jaar en voldoen aan de toelatingseisen van de buitenlandse instelling.Alle fondsen hanteren eigen voorwaarden, als minimum en maximum aantal maanden van verblijf. Tijdig aanvragen, meestal één jaar voor vertrek, is belangrijk.Het studentenservicecentrum aan de Julianalaan is dagelijks geopend van 9.00 tot 17.00 uur