(Foto: Sam Rentmeester)

Er is meer geld voor wetenschappelijk onderzoek, maar waar het naartoe gaat? Minister Van Engelshoven heeft allerlei plannen, maar houdt haar kaarten tegen de borst.

Kan de minister bevestigen dat ze oog heeft voor fundamenteel onderzoek, jonge toponderzoekers en de Nationale Wetenschapsagenda, als ze straks het extra onderzoeksgeld gaat verdelen?

Ja hoor, antwoordt D66-minister Van Engelshoven op deze schriftelijke vraag van haar eigen partij. Met name het wetenschappelijke talent pikt ze eruit in haar antwoord. “In de hunger games om veni- vici- en vidi-onderzoeksbeurzen vissen zelfs de grootste talenten nu achter het net”, stelt ze.

Hiermee vergelijkt ze de strijd om onderzoeksgeld bij wetenschapsfinancier NWO met de strijd op leven en dood in de arena van de populaire jeugdboekenserie De Hongerspelen. Maar wat ze eraan wil doen, zegt ze nog niet.

Knelpunten bèta en techniek

Het CDA wil vooral weten of bèta en techniek voldoende aan bod komen in haar plannen. De partij denkt aan thema’s als ‘technologie en maatschappij’ en ‘de bouwstenen van het bestaan’. “Natuurlijk heb ik oog voor de knelpunten rondom bèta en techniek”, stelt de minister gerust. En daar laat ze het bij.

De VVD noemt ‘bèta, techniek en cyber’ als aandachtspunten. Opnieuw geeft ze een voorzichtig antwoord: “Ik kan bevestigen dat ik de behoefte aan bèta- en techniek erken.” Maar ze komt pas in het voorjaar met “concrete plannen voor gerichte investeringen”.

Geen geld voor promovendinetwerk

Een ding wil ze in elk geval niet. GroenLinks vindt dat het Promovendi Netwerk Nederland, net als bijvoorbeeld de studentenorganisaties ISO en LSVb, financiële ondersteuning moet krijgen. Van Engelshoven wil daar niet aan beginnen. “Naast promovendi zijn er ook andere groepen van onderzoekers die zich verenigen, zoals lectoren en postdocs, waarmee wij ook contact willen onderhouden.” De universiteiten moeten zelf de verantwoordelijkheid nemen voor het ondersteunen van zulke belangenverenigingen van hun medewerkers, meent ze.

Vandaag praat de Tweede Kamer verder over de begroting voor onderwijs en onderzoek.

HOP, Bas Belleman