Associate Professor Pruyt met legospel. (Foto: Hans Kruse)
Associate Professor Pruyt met legospel. (Foto: Hans Kruse)

Klimaatverandering, migratie en verstedelijking zijn aan de orde van de dag. Wat is een geschikt beleid voor deze uitdagingen? Het Policy Modelling Lab zoekt het antwoord.

Associate Professor Erik Pruyt zat vast. Het voelde niet goed om ingewikkelde kwesties zoals migratie en energietransitie, zittend van achter zijn bureau aan te pakken. Dat moest anders, vond hij. Na een testfase van 2 jaar is gisteren het Policy Modelling Lab (PML) geopend op de TU Delft campus in Den Haag, het resultaat van zijn initiatief.

Campus Den Haag
Het nieuwe ‘beleidslab’ is onderdeel van de master Engineering Policy Analysis (EPA). Als enige TU-master op de campus in Den Haag, zit het midden tussen de organisaties waarvoor het  onderzoek doet. Studenten leren bij EPA om wiskundige modellen te maken van de dynamiek en onzekerheid in de echte wereld, zodat ze het beleid kunnen testen. De modellen maken gebruik van terugkoppelingen, om zoals Pruyt het omschrijft, duidelijk te maken welke “dingen je als een boemerang in je gezicht terugkrijgt”. Zo’n wiskundig model produceert honderden scenario’s, die mogelijke consequenties van het beleid verduidelijken.

Studenten, onderzoekers en organisaties
In het lab werken studenten, onderzoekers van de TU Delft en organisaties samen. “We willen problemen onderzoeken waarvan partijen zeggen dat het problemen zijn”, zegt Pruyt. Hoe het werkt? Organisaties komen met vragen, waarna studenten in het Policy Modelling Lab op zoek gaan naar het best passende beleid. Het lab is als het ware een onconventioneel adviesbureau, gebaseerd op de kennis van studenten en onderzoekers.

Nationale Politie
Het Policy Modelling Lab heeft al een aantal projecten uitgevoerd, waarvan de grootste met de Nationale Politie. In dit onderzoek werd het opvangbeleid van asielzoekers getest. Hieruit bleek dat door een kleine aanpassing te doen, zoals het herverdelen van administratie, het proces efficiënter kon worden. Op dit moment zijn er samenwerkingen met zorginstellingen, waaronder het Leids Universitair Medisch Centrum.

Uitdagingen
Het nieuwe Lab staat voor enkele uitdagingen, zoals het gebrek aan mankracht. Studenten worden ingehuurd als student-assistent binnen het lab, maar wanneer de tentamens naderen, laten ze het werk tijdelijk liggen. Ook de onderzoekers kampen met een probleem, namelijk hoe zij het geven van onderwijs kunnen combineren met hun werk voor het lab. Volgens Pruyt is een mogelijke oplossing voor beide problemen om veel projecten uit te voeren, waardoor financiële ruimte ontstaat.

Dan is er nóg een uitdaging. Hoe communiceer je de bevindingen aan beleidsmakers? Pruyt legt uit dat een spel, bijvoorbeeld lego, de diverse scenario’s kan concretiseren, zodat duidelijk wordt waar het probleem zich bevindt.