Historisch materiaal van Delftse grondleggers van de moderne biotechnologie is sinds kort op internet te bewonderen. Boven op zolder ligt bij het biotechnologiegebouw een schat aan oude brieven, manuscripten, tekeningen en microscopen van de microbiologen Beijerinck en Kluyver.

Dit ‘museum' is niet open voor algemeen publiek, alleen bezoekende wetenschappers krijgen er een rondleiding en kunnen er op de foto op de stoel van Beijerinck. Ter gelegenheid van de aanstaande honderdvijftigste verjaardag van Beijerinck (16 maart), heeft dr. Lesley Robertson, curator van het museum, nu een deel van de collectie op internet gezet.Slechts een deel van de collectie is op internet te bewonderen, omdat Robertson op een aantal illustraties het copyright wil behouden. Het behoud van de collectie wordt namelijk gedeeltelijk betaald door geld te vragen aan mensen die de illustratie willen gebruiken, zoals op de kaft van de huidige editie van het leerboek Brock's Microbiology. ,,Verder bestaat de collectie voor een groot deel uit papierwerk en er is een maar beperkte interesse voor een website vol met brieven en dergelijke.'’Robertson hoopt dit jaar ook nog een boek uit te geven met nog ongepubliceerde manuscripten, briefwisselingen en wetenschappelijke tekeningen van Beijerinks zus Henriëtta. Een deel van haar botanische tekeningen en tekeningen van micro-organismen zijn ook op de internetsite te vinden.Zie: www.beijerinck.bt.tudelft.nl

Boven op zolder ligt bij het biotechnologiegebouw een schat aan oude brieven, manuscripten, tekeningen en microscopen van de microbiologen Beijerinck en Kluyver. Dit ‘museum' is niet open voor algemeen publiek, alleen bezoekende wetenschappers krijgen er een rondleiding en kunnen er op de foto op de stoel van Beijerinck. Ter gelegenheid van de aanstaande honderdvijftigste verjaardag van Beijerinck (16 maart), heeft dr. Lesley Robertson, curator van het museum, nu een deel van de collectie op internet gezet.Slechts een deel van de collectie is op internet te bewonderen, omdat Robertson op een aantal illustraties het copyright wil behouden. Het behoud van de collectie wordt namelijk gedeeltelijk betaald door geld te vragen aan mensen die de illustratie willen gebruiken, zoals op de kaft van de huidige editie van het leerboek Brock's Microbiology. ,,Verder bestaat de collectie voor een groot deel uit papierwerk en er is een maar beperkte interesse voor een website vol met brieven en dergelijke.'’Robertson hoopt dit jaar ook nog een boek uit te geven met nog ongepubliceerde manuscripten, briefwisselingen en wetenschappelijke tekeningen van Beijerinks zus Henriëtta. Een deel van haar botanische tekeningen en tekeningen van micro-organismen zijn ook op de internetsite te vinden.Zie: www.beijerinck.bt.tudelft.nl