Bachelors beloven hun best te doen

Tijdens een groots opgezette integriteitsceremonie legden eerstejaars studenten klinische technologie hun bachelorsverklaring af. Dat gebeurde in de Rotterdamse Laurenskerk op woensdag 29 oktober.

"Ik kan erop vertrouwen dat de drie instellingen mij een goede opleiding tot klinisch technoloog bieden overeenkomstig de eisen die de maatschappij aan de opleiding stelt." Zo begon eerstejaars studente klinische technologie Jet Peek de verklaring van integriteit tussen student en de universiteiten van Delft, Rotterdam en Leiden.

De bachelorsverklaring is sinds zes jaar een gewoonte van de medische faculteit van de Erasmus universiteit. De student mag rekenen op een goede opleiding en belooft van zijn/haar kant zich behulpzaam, samenwerkend, eerlijk, respectvol en zorgvuldig op te stellen en rekening te houden met de achtergronden met mensen waarmee zij of hij gedurende de opleiding mee in contact komt.

Gecharmeerd van de ceremonie besloten opleidingsdirecteur dr.ir. Gabriëlle Tuijthof en 3mE-decaan prof.dr.ir. Theun Baller zich erbij aan te sluiten. Samen met de studenten klinische technologie. Zo kwam het dat er naast 400 medische studenten ook 100 klinisch technologen in spe aan de integriteitsceremonie in de Laurenskerk meededen.

"Het was een mooie start van de studie", vertelt Tuijthof over de telefoon. "Je voelde heel erg het belang ervan en ook dat studenten zich bevoorrecht weten dat ze de studie mogen doen."

De Rotterdamse ceremonie lijkt zich nu te verspreiden. De opleiding klinische technologie overweegt om volgend jaar de ceremonie in de zusterstad Leiden te houden, liefst samen met de medische studenten daar. Daarnaast overweegt Baller om de integriteitsverklaring voor de hele faculteit 3mE in te voeren, dus ook voor puur technische studies als werktuigbouwkunde of maritieme techniek.