Universiteiten moeten hun onderwijs serieus nemen, terwijl hogescholen juist meer onderzoek moeten doen. Daar heeft de overheid genoeg geld voor nu de basisbeurs verdwijnt, zegt de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI).

Volgens de AWTI staat de verwevenheid van onderwijs en onderzoek onder druk. Op universiteiten is onderzoek doen veel belangrijker dan lesgeven, en binnen hogescholen zijn er juist te weinig docenten met onderzoekservaring.

Dus moeten hogescholen het extra geld dat vrijkomt als de basisbeurs verdwijnt, gebruiken om meer lectoren aan te nemen en om docenten bij te scholen op het gebied van onderzoek. De overheidsbekostiging van hogescholen zou bovendien meer afhankelijk moeten worden van de kwaliteit van hun onderzoek.

Universiteiten op hun beurt moeten het onderwijs duidelijker waarderen door wetenschappers een mooie carrière te gunnen als ze bijzonder goed lesgeven en door prijzen in te stellen voor de beste docenten. Dit is overigens iets waar instellingen al steeds meer mee bezig zijn.

Om het belang van onderwijs te onderstrepen, zou wetenschapsfinancier NWO geen zogeheten ‘replacements grants’ meer moet verstrekken: geld om docenten te betalen die alle onderwijstaken overnemen van de wetenschapper die een onderzoeksbeurs heeft gewonnen.

Het advies is vrijdag aangeboden aan minister Kamp van Economische Zaken en minister Bussemaker van Onderwijs, ten behoeve van de nieuwe ‘strategische agenda’ voor het hoger onderwijs. Die strategische agenda wordt begin juli al gepresenteerd.