AMS stapt in onderzoek slimme energiesystemen

Onderzoeksinstituut AMS heeft zich aangesloten bij het URSES programma voor slimme energiesystemen. NWO en Shell stelden daar vorig jaar 6,5 miljoen euro voor beschikbaar.

Het onderzoeksprogramma URSES (Uncertainty Reduction in Smart Energy Systems) is een NWO-bijdrage aan de topsector Energie en valt onder het thema Duurzame Energie. De betrokkenheid van het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS) betekent dat onderzoekers hun innovaties kunnen gaan testen in of nabij Amsterdam. De onderzoeksprojecten hebben een duur van vijf jaar.

Het programma bevat elf onderzoeken, waarvan vijf vanuit de TU Delft (zie onder). AMS kon nog niet zeggen aan welke onderzoeken het metropole onderzoeksinstituut zich gaat verbinden, maar verwacht dat later dit jaar bekend te maken.

Aanleiding voor het onderzoek is het groeiende besef dat het gebruik van het elektriciteitsnet verandert van een overzichtelijk eenrichtingsverkeer van centrales naar huishoudens en industrie naar een complexe wisselwerking met lokale opwekking, teruglevering en toenemend elektrisch vervoer.

Het huidige elektriciteitsnet is daar niet voor ingericht, en het zal aanpassingen vergen om de bestaande infrastructuur in een nieuwe context te kunnen blijven gebruiken. Men zoekt binnen het onderzoeksprogramma naar oplossingen in technologieën, algoritmen en ICT-oplossingen die de overgang naar slimme en duurzame energiesystemen kunnen versnellen.

De directe toepasbaarheid van het onderzoek staat hoog aangeschreven. Onderzoekers zullen daartoe samenwerken met één of meer bedrijven of maatschappelijke partners. Te denken valt aan netbeheerders, energieleveranciers, lokale overheden en constructiebedrijven. De samenwerkingen zijn bedoeld om onderzoeksresultaten sneller in daadwerkelijke toepassingen om te zetten.

De 2 miljoen bijdrage van Shell aan elektrische energiesystemen kan verwondering wekken bij degenen die zich herinneren dat toenmalig CEO Jeroen van de Veer in maart 2009 aankondigde geen investeringen meer te doen in zonne- en windenergie.

Nu zegt Yuri Sebregts, CTO van Shell: ‘De wereld heeft meer en schonere energie nodig, die bovendien beschikbaar en betaalbaar is. Om dit te bereiken moeten we de ontwikkeling van nieuwe innovaties branche-overstijgend aanpakken. Wij investeren daarom in toenemende mate in de samenwerking met anderen; universiteiten, kennisinstellingen, overheden, bedrijven binnen én buiten onze industrie.’

Aan de TU worden binnen het URSES kader de volgende projecten ondersteund:

Stable and scalable decentralized power balancing systems using adaptive clustering - Prof. dr. Frances Brazier, TU Delft

Aquifer Thermal Energy Storage Smart Grids - Dr. Tamás Keviczky, 3mE

Car as Power Plant - Fuel cell cars creating a detachable decentralized multi-modal smart energy system - Dr. ir. Zofia Lukszo, TBM

PMU Supported Frequency-Based Corrective Control of Future Power Systems - Dr. ir. Marjan Popov, EWI

Gaming beyond the Copper Plate: scheduling flexible consumption and decentralised generation within distribution constraints - Dr. Mathijs de Weerdt, EWI