Alternatieve fietsroutes op TU-campus

Fietsers vormen op piekmomenten zo’n onafgebroken verkeersstroom op de kruising Jaffalaan-Michiel de Ruyterweg dat er voor automobilisten geen doorkomen aan is.

Gemeente en TU willen als eerste het ‘fietsroutenetwerk’ uitbreiden. Dat moet de drukke kruising Jaffalaan-Michiel de Ruyterweg – waar nu op spitsuren verkeersregelaars staan – ontzien. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders (b&w) in een brief aan de Delftse gemeenteraad.

Op de kruising hebben fietsers die over de Michiel de Ruyterweg van en naar de campus rijden voorrang. Automobilisten die van of naar de Jaffalaan willen, staan er vaak eindeloos te wachten. Als ze dan toch maar rijden, doen zich soms gevaarlijke situaties voor.

Workshops van gemeente en universiteit, plus overleg met de Fietsersbond en belangenvereniging TU Noord, hebben nu geleid tot een drietal maatregelen. Ten eerste moeten de fietsroutes over de Leeghwaterstraat en de Rotterdamseweg, beide parallelwegen van de Michiel de Ruyterweg, ‘volwaardige alternatieven' worden. Er is een ontwerp in de maak voor de Leeghwaterstraat, om ervoor te zorgen dat die als fietsroute 'op hetzelfde kwaliteitsniveau’ kan komen.

Als tweede gaat de TU met de hogescholen op de campus overleggen over het verschuiven van collegetijden. De onderwijsinstellingen starten nu alledrie tegelijk. Maar, schrijft de gemeente erbij, ‘deze zeer ingrijpende maatregel zal naar verwachting niet op de korte termijn ingevoerd kunnen worden'. Als laatste onderzoekt de gemeente of het plaatsen van verkeerslichten op de geplaagde kruising 'veilig en effectief’ is.

Mocht dit alles niet genoeg werken, dan zijn er volgens de gemeente ‘aanvullende maatregelen’ nodig. In de brief noemt ze het omleiden van het autoverkeer als eerste. Op de langere termijn zijn ongelijkvloerse kruisingen en de aanleg van een nieuwe brug over de Schie, de Gelatinebrug, opties.

In de brief gaat de gemeente ook in op klachten over fietsers die tegen de richting in ten westen van de Sebastiaansbrug (dat is langs de begraafplaats) naar de Kanaalweg rijden. Delft heeft geprobeerd deze fietsers om te leiden, maar dat was tevergeefs. Nu heeft de gemeente besloten het fietspad nog voor het einde van het jaar ‘op sobere wijze’ te verbreden.