'Advertentie Nuna 3 was arrogant'

De wijze waarop de overwinning van Nuna 3 is gebruikt in de mediacampagne voor de TU Delft botst met de geest van het project, vinden veel leden van de Nuna-teams.

Diederik Kinds, destijds projectleider van Nuna 2, heeft in een brief aan het college van bestuur zijn bezwaren uiteenzet. De in dagbladadvertenties gebruikte tekst ‘Onze excuses aan de concurrentie' noemt hij arrogant. "Het is alsof iemand na een verloren wedstrijd tegen je zegt: sorry dat ik zo goed was. Dat is nooit leuk om te horen."Maar is winnen bij Nuna dan niet het hoogste doel? "Ja, maar winnen betekent bij Nuna dat je duurzamer moet zijn dan de andere teams. Je moet de zuinigste auto hebben, je moet verstandig gebruik maken van de aanwezige hoeveelheid zonlicht, enzovoorts. Ik had bij de website waar de advertentie naar verwijst een url als wijzijndeduurzaamste.nl geprefereerd boven metexcusesaandeconcurrentie.nl. Veel mensen in de Nuna-teams denken er net zo over."Het voor de advertentie bewerken van een foto van de Nuna 3, waarbij de logo's van de TU Delft en Nuon werden verwisseld, vindt Kinds 'niet chique ten opzicht van Nuon, dat nauw samenwerkt met de TU Delft'."Ze keken daar even vreemd op, maar inmiddels schijnen de rimpels weer te zijn gladgestreken." Kinds benadrukt geen ruzie te hebben met het college van bestuur. "Ik ontving meteen een uitnodiging voor een gesprek. We komen er wel uit."Eduard Vos van communicatiebureau Brandsters is verantwoordelijk voor het mediaoffensief 'Challenge the future'. Hij erkent dat er een element van arrogantie in de excuses aan de verliezers zit. "Maar: met een knipoog. Niet iedereen zal die humor waarderen. Maar als je niemand voor het hoofd wilt stoten krijg je een grijs verhaal. Overigens staat in het gastenboek van metexcusesaandeconcurrentie.nl maar één negatieve reactie."De TU Delft moet niet doorslaan in bescheidenheid, vindt Vos. "De buitenwereld is zich nauwelijks bewust van de kwaliteiten van deze universiteit. Dan is het niet slecht om een tikkeltje arrogant te zijn. Amerikaanse universiteiten presenteren zichzelf ook zelfbewust."Vos geeft toe dat de foto van Nuna 3 in de advertentie is bewerkt ten koste van de zichtbaarheid van het Nuon-logo. "Maar Nuon had al veel free publicity aan de overwinning van Nuna 3 overgehouden. In deze advertentie wilden we het accent leggen op de TU Delft."Het is een discussie die duidelijk nog niet is uitgewoed. Op de achtergrond speelt meer mee: irritatie over de hier en daar gewekte suggestie dat het de TU Delft is die de stekker uit het project zou kunnen trekken, in plaats van studenten zelf. En het gevoel bij sommige Nuna-pioniers dat in alle publiciteit en reclame rondom Nuna hun pionierswerk volledig naar de achtergrond is verdwenen.Zoek de verschillen. Boven de oorspronkelijke foto met het Nuon-logo, onder de bewerkte foto met het TU-logo. (Foto’s: Nuon Solar Team)

Diederik Kinds, destijds projectleider van Nuna 2, heeft in een brief aan het college van bestuur zijn bezwaren uiteenzet. De in dagbladadvertenties gebruikte tekst ‘Onze excuses aan de concurrentie' noemt hij arrogant. "Het is alsof iemand na een verloren wedstrijd tegen je zegt: sorry dat ik zo goed was. Dat is nooit leuk om te horen."Maar is winnen bij Nuna dan niet het hoogste doel? "Ja, maar winnen betekent bij Nuna dat je duurzamer moet zijn dan de andere teams. Je moet de zuinigste auto hebben, je moet verstandig gebruik maken van de aanwezige hoeveelheid zonlicht, enzovoorts. Ik had bij de website waar de advertentie naar verwijst een url als wijzijndeduurzaamste.nl geprefereerd boven metexcusesaandeconcurrentie.nl. Veel mensen in de Nuna-teams denken er net zo over."Het voor de advertentie bewerken van een foto van de Nuna 3, waarbij de logo's van de TU Delft en Nuon werden verwisseld, vindt Kinds 'niet chique ten opzicht van Nuon, dat nauw samenwerkt met de TU Delft'."Ze keken daar even vreemd op, maar inmiddels schijnen de rimpels weer te zijn gladgestreken." Kinds benadrukt geen ruzie te hebben met het college van bestuur. "Ik ontving meteen een uitnodiging voor een gesprek. We komen er wel uit."Eduard Vos van communicatiebureau Brandsters is verantwoordelijk voor het mediaoffensief 'Challenge the future'. Hij erkent dat er een element van arrogantie in de excuses aan de verliezers zit. "Maar: met een knipoog. Niet iedereen zal die humor waarderen. Maar als je niemand voor het hoofd wilt stoten krijg je een grijs verhaal. Overigens staat in het gastenboek van metexcusesaandeconcurrentie.nl maar één negatieve reactie."De TU Delft moet niet doorslaan in bescheidenheid, vindt Vos. "De buitenwereld is zich nauwelijks bewust van de kwaliteiten van deze universiteit. Dan is het niet slecht om een tikkeltje arrogant te zijn. Amerikaanse universiteiten presenteren zichzelf ook zelfbewust."Vos geeft toe dat de foto van Nuna 3 in de advertentie is bewerkt ten koste van de zichtbaarheid van het Nuon-logo. "Maar Nuon had al veel free publicity aan de overwinning van Nuna 3 overgehouden. In deze advertentie wilden we het accent leggen op de TU Delft."Het is een discussie die duidelijk nog niet is uitgewoed. Op de achtergrond speelt meer mee: irritatie over de hier en daar gewekte suggestie dat het de TU Delft is die de stekker uit het project zou kunnen trekken, in plaats van studenten zelf. En het gevoel bij sommige Nuna-pioniers dat in alle publiciteit en reclame rondom Nuna hun pionierswerk volledig naar de achtergrond is verdwenen.Zoek de verschillen. Boven de oorspronkelijke foto met het Nuon-logo, onder de bewerkte foto met het TU-logo. (Foto’s: Nuon Solar Team)