Universiteiten moeten voor 20 december een concreet plan hebben om tijdelijke contracten en hoge werkdruk in het hoger onderwijs aan te pakken. Anders volgt landelijk protest.
De actiegroepen eisen ook een “veilige werkomgeving” waarin geen plaats is voor ongewenst gedrag. (Foto: Dalia Madi)

Universiteiten moeten voor 20 december een concreet plan hebben om tijdelijke contracten en hoge werkdruk aan te pakken. Anders volgt landelijk protest.

Read in English

Tijdens de opening van het academisch jaar kondigden actiegroepen Casual Academy en 0.7 al aan dat er wat zou gaan gebeuren als universiteiten voor de kerst niet aan hun wensen tegemoet komen. FNV Onderwijs en de Algemene Onderwijsbond steunden dat voornemen en ook WOinActie heeft zich nu achter het ultimatum geschaard.

Tijdelijke contracten
Er liggen drie eisen op tafel. De actievoerders willen minder tijdelijke contracten. Ze eisen dat de flexibele schil bij de universiteiten onder de 20 procent wordt teruggebracht en dat alle wetenschappelijk medewerkers zowel onderwijs- als onderzoektijd krijgen.

‘We vragen niet het onmogelijke’

Aan de “structurele overbelasting” willen ze eveneens een einde maken door een derde van de taken te schrappen. Ten derde eisen ze een “veilige werkomgeving” waarin geen plaats is voor ongewenst gedrag.

Veel zal afhangen van de vraag of universiteiten er jaarlijks 1,1 miljard euro bij zullen krijgen van het volgende kabinet. Uit onderzoek dat minister Van Engelshoven liet doen, bleek dat universiteiten dit bedrag tekortkomen op hun begroting, met alle gevolgen voor de werkdruk en de rechtspositie van wetenschappers van dien.

Is een ultimatum op 20 december niet wat kort dag, vroeg Ad Valvas aan de Leidse hoogleraar Remco Breuker van WOinActie. Volgens hem is de problematiek al jaren bekend. “En we vragen niet het onmogelijke: als je mij en een paar anderen ervoor vrijstelt, hebben we dit morgen geregeld.”

Valentijnsdag
Als er geen concreet plan komt dat aan de eisen van de actiegroepen voldoet, volgt er op Valentijnsdag (14 februari) een landelijke actie, met als motto: de universitaire liefde is niet wederzijds.

HOP, Josefine van Enk