Studenten en medewerkers van de universiteiten in Delft, Amsterdam en Leiden gaan dit collegejaar op zoek naar 'de waarheid'. Ze starten een academisch discussieforum vanuit christelijk perspectief.

Delft is een van de eerste universiteitssteden waar het Veritas-forum start. In dit forum organiseren christelijke studenten en docenten bijeenkomsten om, samen met andersdenkenden, te praten over grote thema‘s rond geloof en wetenschap. Als de activiteiten in de eerste drie steden aanslaan, zullen ook academici in andere universiteitssteden op zoek gaan naar 'veritas’, ofwel waarheid.Het idee voor de academische debatten vanuit christelijk perspectief is overgewaaid uit de Verenigde Staten. Veritas begon in 1992 op Harvard University. Inmiddels is het fenomeen overgenomen door meer dan zeventig Amerikaanse universiteiten en ook in Frankrijk en Engeland zijn Veritas-fora opgericht.In de Verenigde Staten lag het initiatief vooral bij de universiteiten, maar in Nederland komt het idee van landelijke organisaties als de Evangelische Omroep, de Evangelische Alliantie en de internationale organisatie voor christelijke studenten Ifes.Volgens Rik Peels, voorzitter van de landelijke Veritas-werkgroep, hebben academici behoefte aan discussie op niveau over grote levensvragen. "Tijdens colleges en het beoefenen van de wetenschap komen vragen op. Een Delftse student vertelde me bijvoorbeeld dat hij graag eens zou praten over de maakbaarheid van de samenleving."Peels ziet Veritas niet als middel om anderen te bekeren. "We willen de christelijke visie op levensvragen naar voren brengen. Met als doel die visie kritisch te bevragen, niet om anderen ervan te overtuigen." Het is volgens Peels dan ook belangrijk dat ook niet-christenen naar de bijeenkomsten komen.Delftse christelijke studentenverenigingen zijn enthousiast over het nieuwe initiatief. Bert van Dorp, bestuurslid van de gereformeerde studentenvereniging CSR: "In onze vereniging, maar ook in de andere Delftse christelijke verenigingen, is het academisch debat erg belangrijk. We willen met de feiten bij de hand praten over belangrijke vragen die tijdens colleges niet beantwoord worden."

Delft is een van de eerste universiteitssteden waar het Veritas-forum start. In dit forum organiseren christelijke studenten en docenten bijeenkomsten om, samen met andersdenkenden, te praten over grote thema‘s rond geloof en wetenschap. Als de activiteiten in de eerste drie steden aanslaan, zullen ook academici in andere universiteitssteden op zoek gaan naar 'veritas’, ofwel waarheid.Het idee voor de academische debatten vanuit christelijk perspectief is overgewaaid uit de Verenigde Staten. Veritas begon in 1992 op Harvard University. Inmiddels is het fenomeen overgenomen door meer dan zeventig Amerikaanse universiteiten en ook in Frankrijk en Engeland zijn Veritas-fora opgericht.In de Verenigde Staten lag het initiatief vooral bij de universiteiten, maar in Nederland komt het idee van landelijke organisaties als de Evangelische Omroep, de Evangelische Alliantie en de internationale organisatie voor christelijke studenten Ifes.Volgens Rik Peels, voorzitter van de landelijke Veritas-werkgroep, hebben academici behoefte aan discussie op niveau over grote levensvragen. "Tijdens colleges en het beoefenen van de wetenschap komen vragen op. Een Delftse student vertelde me bijvoorbeeld dat hij graag eens zou praten over de maakbaarheid van de samenleving."Peels ziet Veritas niet als middel om anderen te bekeren. "We willen de christelijke visie op levensvragen naar voren brengen. Met als doel die visie kritisch te bevragen, niet om anderen ervan te overtuigen." Het is volgens Peels dan ook belangrijk dat ook niet-christenen naar de bijeenkomsten komen.Delftse christelijke studentenverenigingen zijn enthousiast over het nieuwe initiatief. Bert van Dorp, bestuurslid van de gereformeerde studentenvereniging CSR: "In onze vereniging, maar ook in de andere Delftse christelijke verenigingen, is het academisch debat erg belangrijk. We willen met de feiten bij de hand praten over belangrijke vragen die tijdens colleges niet beantwoord worden."