Overslaan en naar de inhoud gaan

Na een avond vol onenigheid tussen studenten en oudere bewoners heeft de Algemene Bewonersorganisatie weer een bestuur. Het telt zeven leden uit studentenkringen.

Precies een jaar geleden ontsloeg een nipte meerderheid van de bewonersclub zijn bestuur na verhitte discussies over dertigplussers en campuscontracten. Huisvester Duwo wil dertigplussers die niet meer staan ingeschreven bij een onderwijsinstelling, weg hebben uit woningen waar studenten in moeten komen. Hierover wilde het ontslagen bestuur een proefproces voeren met Duwo, maar het oudere deel van de achterban pikte dat niet. Dat had tot gevolg dat de Abo een jaar lang geen bestuur had.

Bij een poging op donderdag 1 oktober een nieuw bestuur te kiezen, stonden beide groepen weer lijnrecht tegenover elkaar met gevloek, geschreeuw en hard getimmer met de voorzittershamer. Voorafgaand circuleerden uit beide kampen mails met de oproep vooral te komen om de andere partij in aantal te overstemmen. De opkomst was met 220 kiezers (waaronder veel machtigingen) dan ook hoog.Na uitvoerig gesteggel over niet-verstuurde uitnodigingen en dus de rechtsgeldigheid van de vergadering, het voorstel om de club maar te splitsen in twee verenigingen of zelfs op te heffen, werd gediscussieerd over negen kandidaten voor het bestuur.

Zes daarvan wilden in eerste instantie alleen collectief worden gekozen en niet met anderen samenwerken. Dit tot grote onvrede van de zaal. Pas toen de zes dat standpunt verlieten en afstand namen van hun e-mail met oproep om de ouderen te overstemmen, werden zij gekozen.Het betreffen de nieuwe voorzitter Thomas Dekker (oud-voorzitter van studentenvakbond VSSD), secretaris en vice-voorzitter Frank Gorte (oud-gemeenteraadslid van studentenpartij Stip), Jaap Donker, Stephanie Wolff, Eline Kleiwegt en Steven Hoyer. De laatste twee waren overigens geen Abo-lid, maar mochten uiteindelijk toch in bestuur als zij lid zouden worden. Van de tegenkandidaten werd alleen IO-studente Sahar Seyed Nadeian in het bestuur gestemd.

Alle gekozen bestuursleden werden vooraf kritisch door de zaal ondervraagd over hun standpunt in de campuscontractdiscussie. Allen ontweken dat door te zeggen dat zij zich niet hadden ingelezen, maar natuurlijk wel voor huurbescherming zijn.Het nieuwe bestuur zegt tot aan de volgende algemene ledenvergadering niets te willen veranderen aan het standpunt van het vorige bestuur.

De studentenraad (sr) wil op de campus een fietsenmaker in de vorm van een Brikfit of mbo-werkplaats, een geldautomaat in TU-Zuid en powernap-plekken. Het was al eerder bekend dat studenten een fietsenmaker op de campus willen. Door de werkplaats door één fietsenmaker te laten runnen, ondersteund door mbo-scholieren, studenten of gehandicapten, kan de prijs laag blijven. Studenten zeggen behoefte te hebben aan een fietsenmaker, omdat de normale rijwielhandelaren te duur zijn en te ver uit de buurt liggen. De geldautomaat moet bij voorkeur bij het sport- en cultuurcentrum komen. De meeste voorzieningen voor studenten zijn nu in TU-Noord. Als laatste willen de studenten een proef starten met powernap-plekken. Dit zijn plekken waar studenten en medewerkers een powernap, een korte slaap van ongeveer twintig minuten, kunnen doen. Donderdag 15 januari overlegt de sr met het college van bestuur over deze voorstellen.

Precies een jaar geleden ontsloeg een nipte meerderheid van de bewonersclub zijn bestuur na verhitte discussies over dertigplussers en campuscontracten.

Huisvester Duwo wil dertigplussers die niet meer staan ingeschreven bij een onderwijsinstelling, weg hebben uit woningen waar studenten in moeten komen.

Hierover wilde het ontslagen bestuur een proefproces voeren met Duwo, maar een deel van de achterban pikte dat niet. Dat zou ‘een fiat geven voor huisuitzettingsprocedures’. Gevolg van deze onenigheid was dat de Abo een jaar lang geen bestuur had.

Bij een poging op donderdag 1 oktober een nieuw bestuur te kiezen, stonden beide groepen weer lijnrecht tegenover elkaar met gevloek, geschreeuw en hard getimmer met de voorzittershamer.

Voorafgaand circuleerden uit beide kampen mails met de oproep vooral te komen om de andere partij in aantal te overstemmen. De opkomst was met 220 kiezers (waaronder veel machtigingen) dan ook hoog.

Na uitvoerig gesteggel over niet-verstuurde uitnodigingen en dus de rechtsgeldigheid van de vergadering, het voorstel om de club maar te splitsen in twee verenigingen of zelfs op te heffen, werd gediscussieerd over negen kandidaten voor het bestuur.

Zes daarvan wilden in eerste instantie alleen collectief worden gekozen en niet met anderen samenwerken. Dit tot grote onvrede van de zaal. Pas toen de zes dat standpunt verlieten en afstand namen van hun e-mail met oproep om de ouderen te overstemmen, werden zij gekozen.

Het betreffen de nieuwe voorzitter Thomas Dekker (oud-voorzitter van studentenvakbond VSSD), secretaris en vice-voorzitter Frank Gorte (oud-gemeenteraadslid van studentenpartij Stip), Jaap Donker, Stephanie Wolff, Eline Kleiwegt en Steven Hoyer. De laatste twee waren overigens geen Abo-lid, maar mochten uiteindelijk toch in het bestuur als zij lid zouden worden. Van de tegenkandidaten werd alleen IO-studente Sahar Seyed Nadeian in het bestuur gestemd.

Alle gekozen bestuursleden werden vooraf kritisch door de zaal ondervraagd over hun standpunt in de campuscontractdiscussie. Allen ontweken dat door te zeggen dat zij zich niet hadden ingelezen, maar natuurlijk wel voor huurbescherming zijn.

Het nieuwe bestuur zegt tot aan de volgende algemene ledenvergadering niets te willen veranderen aan het standpunt van het vorige bestuur.

Krijg Delta updates

Click here to unsubscribe