Wanbetalers niet op tijd betaald Rotterdam TU Delft Delta

Het aantal studenten dat zijn collegegeld niet meer kan betalen en om die reden wordt uitgeschreven, is bij de Hogeschool Rotterdam dit jaar amper gestegen. Vorig jaar telde die hogeschool verreweg de meeste wanbetalers in het hoger onderwijs.

Aan het begin van dit collegejaar mochten 317 studenten van de Rotterdamse hogeschool zich niet opnieuw inschrijven omdat ze hun collegegeld van het jaar ervoor niet hadden betaald, meldt hogeschoolblad Profielen. Dat waren er iets meer dan de 306 in september 2016. Maar aangezien er dit jaar ook bijna vijf procent meer studenten zijn, is de toename nihil. 

Dat was vorig jaar wel anders. Toen was het aantal wanbetalers in twee jaar tijd meer dan verdubbeld. De schuld steeg in die periode ook flink: die liep met 360 euro op naar gemiddeld 1.560 euro per student.

Bij andere hogescholen en universiteiten speelde het probleem ook, wees een rondgang van het HOP dit voorjaar uit, al waren de aantallen daar veel minder groot.

Enkeling

Zo had de naburige Erasmus Universiteit er vorig jaar 154, terwijl het bij de Rijksuniversiteit Groningen om honderd studenten ging. Bij instellingen als de Vrije Universiteit in Amsterdam, de Universiteit Twente en de hogescholen Fontys en Stenden varieerde het aantal uitschrijvingen wegens studieschuld van ‘een enkeling’ tot enkele tientallen.

Collegevoorzitter Ron Bormans van de Hogeschool Rotterdam zou graag zien dat de Dienst Uitvoering Onderwijs het door studenten geleende collegegeld rechtstreeks naar hun onderwijsinstelling overmaakt.

Administratieve lasten

Toenmalig minister Bussemaker zag in juni niets in een “ingrijpende aanpassing” aan het systeem van studiefinanciering. Die zou volgens haar zorgen voor een forse toename in administratieve lasten bij DUO en de onderwijsinstellingen.

Verwijzend naar de inventarisatie van het HOP sprak ze verder van een ‘gedifferentieerd beeld’: het probleem leek in Rotterdam veel groter dan elders.

Matthijs van Schie