Overslaan en naar de inhoud gaan
Studenten kloppen steeds vaker bij de schuldhulpverlening aan met grote geldproblemen, blijkt uit onderzoek van de branchevereniging NVVK.
Van de ruim 10 duizend jongeren die in 2018 een beroep deden op schuldhulpverlening heeft bijna de helft studiefinanciering. (Foto: QuinceMedia | Pixabay)

Studenten kloppen steeds vaker bij de schuldhulpverlening aan met grote geldproblemen, blijkt uit onderzoek van de branchevereniging NVVK.

Van de ruim 10 duizend jongeren die in 2018 een beroep deden op schuldhulpverlening heeft bijna de helft studiefinanciering, schrijft de branchevereniging voor schuldhulpverleners en sociale kredietbanken (NVVK) op haar website. Dat is een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. De organisatie maakt geen onderscheid tussen mbo-, hbo- of wo-studenten.

Verdubbeling
In het verleden kwamen studenten met studiefinanciering niet in aanmerking voor schuldhulpverlening. Zij moesten verplicht stoppen met hun opleiding, omdat ze pas werden geholpen als ze beschikbaar waren voor de arbeidsmarkt. Veel gemeenten zijn inmiddels wel bereid studenten te helpen, wat de verdubbeling deels verklaart. Het nieuwe leenstelsel speelt volgens de NVVK ook mee.

De CDA-Kamerleden willen per onderwijsinstelling weten hoeveel studenten hun studie moesten staken wegens een betalingsachterstand. Twee jaar geleden maakte het Hoger Onderwijs Persbureau (HOP) een rondgang, waaruit bleek dat vooral Rotterdamse studenten vroegtijdig stopten door collegegeldschulden. Op andere hogescholen en universiteiten lijkt het probleem minder vaak voor te komen.    

Banner
Welke maatregelen zijn er al genomen om schulden bij jongeren tegen te gaan, wil het CDA verder weten. En is Van Engelshoven bereid een banner op de website van DUO te plaatsen met de tekst ‘geld lenen kost geld’? Eerder was ze nog tegen dit voorstel om studenten te waarschuwen.

Collegevoorzitter Ron Bormans van de Hogeschool Rotterdam opperde in 2017 het idee om DUO het collegegeld rechtstreeks aan de onderwijsinstelling over te laten maken. Dit om te voorkomen dat jongeren het geld niet aan andere zaken kunnen uitgeven en zo minder schulden maken. Het CDA stond hier destijds positief tegenover en vraagt nu weer of de minister dit voorstel steunt. 

TU Delft
Binnen de TU Delft zijn geen gegevens bekend over schuldproblematiek onder studenten, laat medewerker informatievoorziening Ted Barendse desgevraagd weten. “Wellicht dat in incidentele gevallen studieadviseurs hierover worden geconsulteerd door studenten.”

HOP, Melanie Zierse / Delta, Connie van Uffelen

Krijg Delta updates

Click here to unsubscribe