AAG doet niet mee aan de studentenraadverkiezingen voor het collegejaar 2010/2011. Partijvoorzitter Mark Bosschaart vindt dat er met maar twee zetels onvoldoende basis is voor continuïteit en een goede behartiging van studentenbelangen.

Twijfels heeft Bosschaart niet. Hij is ervan overtuigd dat zijn partij er alles aan gedaan heeft om de studentenbelangen goed te behartigen. Met slechts twee fulltime medewerkers was dat echter een onmogelijke opgave. “Hoewel we ons uiterste best doen en alle middelen uit de kast hebben getrokken, vervullen we een marginale rol in de studentenraad. We bereiken te weinig van onze doelen.” De beslissing van AAG komt niet onverwacht. Keuzes voor specialisaties als duurzaamheid en onderwijs en de oprichting van schaduwfracties met parttimers, leverden dit collegejaar en in het verleden niet de gewenste resultaten op. Al eerder trok de partij zich een jaar terug om zich volledig te richten op promotie. Na terugkomst bleek de situatie nog hetzelfde. Tegenspeler Oras kreeg acht zetels en voor AAG bleef het bij twee zetels. In ongeveer zeven jaar tijd zag de partij het aantal zetels flink dalen. Na drie jaar met twee zetels is de maat vol. “Je kunt niet aan een dood paard blijven trekken.” Gesprekken met Oras en het college van bestuur leverden onvoldoende garanties voor continuïteit. “We stellen hun handreikingen op prijs, maar ze waren niet toereikend.” AAG dient dit collegejaar nog uit en richt zich vooral op de bezuinigingen, het proces van herijking en de kwaliteit van het onderwijs. Bosschaart vindt het jammer als er in mei niets te kiezen is. “Met nog maar één partij wordt dat erg lastig. Misschien is het toch tijd om na te denken over de toekomst van het huidige meerpartijenstelsel. Daar geef ik graag mijn mening over, maar wel op een ander moment.”