Overslaan en naar de inhoud gaan

De drie technische universiteiten hebben overlegd met het ministerie van onderwijs over de voor hen ongunstige verdeling van onderzoeksgeld door NWO. “De kwestie is uitgepraat”, zegt een ambtenaar in Cursor.

De drie TU’s waren niet gelukkig met uitspraken van minister Plasterk over de controversiële overheveling van onderzoeksgeld van de universiteiten naar NWO. Uit een analyse van het Hoger Onderwijs Persbureau bleek dat de zogeheten Vernieuwingsimpuls nadelig uitpakt voor de technische universiteiten.

In antwoord op kamervragen suggereerde Plasterk dat de aanvragen van de TU’s gewoon minder goed zijn dan die van andere universiteiten. Maar volgens de Technische Universiteit Eindhoven zijn de beoordelings- en selectiemechanismen van NWO niet geschikt voor de ontwerpende ingenieurswetenschappen.

De kwaliteit van het technische onderzoek is juist erg goed, zeggen de universiteiten. In de science citation impactscores scoren de TU’s alle drie beter dan gemiddeld. Dat ze zich meer op andere subsidieregelingen zouden richten dan op de Vernieuwingsimpuls klopt ook niet, zeggen ze: de TU’s doen minstens zoveel aanvragen als andere universiteiten.

Het ministerie heeft in het gesprek toegegeven dat de uitspraken van minister Plasterk tot ‘verkeerde interpretaties’ konden leiden, meldt Cursor. “Maar dat wil nog niet zeggen dat we tevreden zijn” zegt een woordvoerder van de TU/e. “Dat is pas het geval als de problemen rondom de Vernieuwingsimpuls zijn opgelost.”

Docenten in het wetenschappelijk onderwijs (wo) klagen minder over toenemende werkdruk dan collega’s in het hoger beroepsonderwijs (hbo). Dat is een van de bevindingen van de Barometer Onderwijs van de Volkskrant. Ongeveer één op de vijf universitaire docenten voelt een ‘ernstig verslechterde’ en de helft voelt een ‘enigszins’ hogere werkdruk. In het hbo ervaart een op de vier docenten een ernstige verslechterde werkdruk. Een kwart van de wo-docenten denkt dat de werkdruk gelijk is gebleven; in het hbo vindt 31 procent dat. Op zowel wo als hbo ervaart 5 procent een afgenomen en 1 procent een flink gereduceerde werkdruk. Uit het onderzoek van de Volkskrant, waaraan 2500 docenten meededen, blijkt dat weinig docenten uit het hoger onderwijs binnen twee jaar het onderwijs wil verlaten: in het wo is dat 6 procent, in het hbo 22 procent. In het voortgezet onderwijs wil 75 procent weg. 

“De kwestie is uitgepraat”, zegt een ambtenaar in Cursor. De drie TU’s waren niet gelukkig met uitspraken van minister Plasterk over de controversiële overheveling van onderzoeksgeld van de universiteiten naar NWO. Uit een analyse van het Hoger Onderwijs Persbureau bleek dat de zogeheten Vernieuwingsimpuls nadelig uitpakt voor de technische universiteiten.

In antwoord op kamervragen suggereerde Plasterk dat de aanvragen van de TU’s gewoon minder goed zijn dan die van andere universiteiten. Maar volgens de Technische Universiteit Eindhoven zijn de beoordelings- en selectiemechanismen van NWO niet geschikt voor de ontwerpende ingenieurswetenschappen.

De kwaliteit van het technische onderzoek is juist erg goed, zeggen de universiteiten. In de science citation impactscores scoren de TU’s alle drie beter dan gemiddeld. Dat ze zich meer op andere subsidieregelingen zouden richten dan op de Vernieuwingsimpuls klopt ook niet, zeggen ze: de TU’s doen minstens zoveel aanvragen als andere universiteiten.

Het ministerie heeft in het gesprek toegegeven dat de uitspraken van minister Plasterk tot ‘verkeerde interpretaties’ konden leiden, meldt Cursor. “Maar dat wil nog niet zeggen dat we tevreden zijn” zegt een woordvoerder van de TU/e. “Dat is pas het geval als de problemen rondom de Vernieuwingsimpuls zijn opgelost.”

Krijg Delta updates

Click here to unsubscribe