'We hebben zorgen over gesloten cultuur in sommige verenigingen'

Het TU-bestuur moet veel meer contact leggen met studenten, schreven 63 oud-bestuurders gisteren in een open brief. Wat is het antwoord van het college van bestuur? Een open brief terug.

Anka Mulder: "We willen banden met studenten zeker voorzetten, formeel en informeel." (Foto: Sam Rentmeester)
Anka Mulder: "We willen banden met studenten zeker voorzetten, formeel en informeel." (Foto: Sam Rentmeester)

"Beste oud-bestuurders,

Mijn collega's en ik hebben met belangstelling kennis genomen van jullie brief en stellen het zeer op prijs dat de studentengemeenschap gevraagd en ongevraagd meedenkt.

De afgelopen twee jaar zijn de banden met studentenorganisaties geïntensiveerd. Dat die contacten zouden afnemen herkennen we juist niet. We willen deze banden zeker voorzetten, formeel en informeel.

Net als jullie vindt het college van bestuur het belangrijk dat 'de Delftse ingenieur' zich naast de studie ontwikkelt. Daarin spelen studentenverenigingen en –organisaties een belangrijke rol. Een goede ontwikkeling is dat de mogelijkheden om je te ontwikkelen naast de studie de laatste jaren bovendien breder zijn geworden, bijvoorbeeld door de komst van fantastische studentenprojecten zoals zonnewagen NUNA. Dat maakt het nodig om de RAS regelmatig aan te passen en dat doen we in goed overleg met de studentenraad.

Het college heeft wel zorg over de gesloten cultuur in sommige verenigingen. Daar is ook in de maatschappij steeds minder begrip voor. Studentenverenigingen zouden juist midden in de maatschappij moeten staan en het is mijn indruk dat verenigingen dat zelf ook graag willen. Het college vindt het daarom een belangrijk signaal dat oud-bestuurders van de Delftse verenigingen aangeven zich bewust te zijn van de maatschappelijke ontwikkelingen en daaraan vanuit hun senior-positie in de organisatie te willen werken.

Hartelijke groeten,
Anka Mulder
Vice-voorzitter"

Lees hier de reactie die Rob Mudde, distinguished professor in science education, hierna stuurde:

'Studenten, het mag wel een beetje ambitieuzer'