Toezichthouder let vooral op financiën

Raden van toezicht van hogescholen en universiteiten letten vooral op de centen en minder op de kwaliteit van het onderwijs. Collega’s in andere onderwijssectoren weten beter wat er ‘op de werkvloer’ leeft.

Toezichthouders in het hoger onderwijs zijn behoorlijk tevreden over hun eigen functioneren. Toch is er nog werk aan de winkel, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Tilburg. Zo zouden de raden van toezicht zich vaker mogen afvragen of ze wel alle benodigde kennis en kunde in huis hebben. Ook zouden ze wat minder mensen uit hun eigen kring moeten benoemen.

Voor het onderzoek, dat in opdracht van het Nationaal Register Commissarissen en Toezichthouders werd uitgevoerd, vulden de raden van toezicht van dertien hogescholen en elf universiteiten een uitgebreide vragenlijst in. Daaruit zou blijken dat ze relatief weinig contact hebben met ‘stakeholders’ binnen hun instellingen, terwijl die nuttige informatie kunnen hebben voor het toezicht. Hun collega’s in het primair en voortgezet onderwijs staan dichter bij de werkvloer.

Het is volgens de onderzoekers onwenselijk als voormalige bestuurders van de eigen instelling in de raad van toezicht terechtkomen. Toch gebeurt dat bij één van de onderzochte hogescholen en bij twee van de universiteiten.
Universitaire raden van toezicht zijn meer tijd kwijt aan hun functie dan hun collega’s in het hbo en “aanmerkelijk meer” dan die in het primair en voortgezet onderwijs. Waar dat verschil vandaan komt weten de onderzoekers niet. “Het zou een nader onderzoek waard zijn”, schrijven ze.

Ook de honoraria lopen flink uiteen. Bij universiteiten verdienen toezichthouders gemiddeld het meest, zo’n acht- tot tienduizend euro per jaar. Al is er ook een instelling die haar toezichthouders helemaal niets betaalt. De raadsleden bij hogescholen toucheren tussen de twee- en tienduizend euro. “De vraag naar de ‘juiste’ honorering van toezichthouders, met alle dilemma’s die daarbij horen, ligt hier in volle omvang op tafel”, schrijven de onderzoekers.


15 april 2014

Powerpitchen en netwerken bij YES!Delft

Powerpitchen en netwerken bij YES!Delft Enerverend en inspirerend. Dat was het YES!Delft Network Event van maandag 14 april. Met power pitches, tips, faalmomenten en de lancering van de EXO-L, een enkelband tegen zwikken.
15 april 2014

Delftse onderscheiding voor Lagaaister Kraaijkamp

Delftse onderscheiding voor Lagaaister Kraaijkamp Laga-roeister Mirte Kraaijkamp heeft gisteren de sportraadbeker gekregen. Die reikt de Delftse Sportraad jaarlijks uit aan de Delftse sporter of ploeg die het afgelopen jaar het beste presteerde. Kraaijkamp won in augustus goud op het WK ...

14 april 2014

Universiteiten kijken in de glazen bol

Universiteiten kijken in de glazen bol Gaan Nederlandse universiteiten straks wereldwijd concurreren of trekken ze zich terug achter de dijken? “Een universiteit kan uitgroeien tot een wereldspeler en de beste vrienden met Harvard worden. Maar in Nederland heeft ze dan geen ...
14 april 2014

Universiteiten blikken vooruit naar 2025

Gaan universiteiten in de toekomst keihard met elkaar concurreren of valt dat wel mee? En wie betaalt er straks voor onderwijs en onderzoek: de overheid of studenten en bedrijven? Universiteiten maken hun borst nat.

14 april 2014

Stenenmuseum maakt doorstart

Het Mineralogisch Geologisch Museum, dat vorig jaar geheel ontmanteld zou worden, krijgt een nieuw onderkomen op de tweede verdieping van het Science Centre. Een kleine miljoen euro aan sponsorbijdragen gaf de doorslag.
14 april 2014

Testdag in 'pretpark IO'

Testdag in 'pretpark IO' Tweehonderd spelende kinderen testten bij IO het mechanische speelgoed dat eerstejaars studenten bedachten voor het vak product ontwerpen 2.

  Meer