Lange wachttijd bij studenten-psycholoog

Delftse studenten met psychische problemen moeten bijna twee maanden wachten op een gesprek met een studentenpsycholoog. Waarom wil de TU deze dienst niet uitbreiden?

Studentenraad: 'Een wachttijd van acht weken, dat zijn twee lesblokken waarin studenten niet goed kunnen studeren.' (Foto: Sam Rentmeester)
Studentenraad: 'Een wachttijd van acht weken, dat zijn twee lesblokken waarin studenten niet goed kunnen studeren.' (Foto: Sam Rentmeester)

Vanwege de lange wachttijden pleit de studentenraad voor twee extra psychologen aan de TU. Het college van bestuur stopt het geld daarvoor liever in onderwijs, bleek afgelopen week tijdens een overleg met de studenten. De raad noemt de wachttijden 'ongewenst' omdat problemen dan erger zouden worden. "Een wachttijd van acht weken, dat zijn twee lesblokken waarin studenten niet goed kunnen studeren", zegt studentenraadslid Margot Guurink.

Op 21 juni was er een wachtlijst van 128 personen van wie er één al sinds 10 april wacht

Momenteel heeft de TU 4,5 fte psychologen: 1 fte voor 2700 promovendi en 3,5 fte voor 22.560 studenten. Volgens cijfers van de afdeling career & counselling services zagen de psychologen tot 1 juni jaar al 1060 studenten met wie ze in totaal 2649 gesprekken voerden. Daarnaast bieden de zorgverleners workshops en trainingen voor studenten, promovendi en studieadviseurs.

Op 21 juni was er een wachtlijst van 128 personen van wie er één al sinds 10 april wacht. Volgens de studentenraad komt ruimte voor acute hulp in het gedrang, net als het ontwikkelen van aanbod voor groepen en het meten van de effecten van de gesprekken. Bovendien zouden psychologen zo niet meer lijntjes kunnen leggen naar andere instanties of zich professioneel ontwikkelen.

Verslavingspsycholoog voor twee dagen per week

Per 1 januari dit jaar is het aantal fte al uitgebreid van 3,5 naar 4,5. Daarvóór waren de wachttijden tien tot twaalf weken. Ondanks sneller en beter doorverwijzen naar de geestelijke gezondheidszorg (ggz) bij bijvoorbeeld niet-studiegerelateerde problemen, een maximum van drie gesprekken, groepssessies en een verslavingspsycholoog die twee dagen per week op de TU beschikbaar is, moeten studenten wachten en hebben psychologen een 'enorme werkdruk', aldus de studenten. Hoewel er zeven fte nodig zouden zijn om de huidige vraag op te vangen, pleitte de sr voor twee fte bovenop de huidige capaciteit.

Het college van bestuur erkent het probleem, maar vraagt zich ook af onder wiens verantwoordelijkheid het valt. "Met zes tot acht maanden wachttijd in de reguliere zorg is het lastig doorverwijzen", zei collegelid Anka Mulder. "Wij zijn een universiteit, geen ggz. Ik wil met andere universiteiten overleggen, maar niet meteen twee psychologen extra aanstellen." Hun agenda's zouden volgens haar meteen vollopen.

'Twee psychologen in dienst nemen, is twee docenten minder'

Het is 'een ingewikkeld probleem', vindt Mulder. "Twee psychologen in dienst nemen, is twee docenten minder." De studentenraad stelde als tussenstap voor een (goedkopere) gespecialiseerd psychiatrisch verpleegkundige aan te stellen voor administratief werk en vervolggesprekken. Mulder wil er over nadenken, maar zei ook dat de universiteit misschien helderder moet zeggen met welke vragen studenten niet naar de studentenpsycholoog moeten.