Column: Fokkink

Hupse dames

Hoe zou het Catshuis er van binnen uit zien? Zou de geest van vadertje Cats er rondwaren? Ik denk dat het vol hangt met de bekende zeurderige wandtegelwijsheden: kinderen zijn hinderen – het zijn sterke benen die de weelde kun- nen dragen – niemand is tevreden met zijn lot, en meer van dat soort SGP-spreuken. Het meer mondaine werk over ‘hupse dames met billen uit Parijs’ of ‘de lust die drijft naar vreemde kust’ vind je er vast niet. Bij de aanblik van zoveel hunkering naar exotische vrouwen, Cats lustte daar wel pap van, hadden de Pvv-onderhandelaars er immers al veel eerder het bijltje bij neergegooid.

nu komt er dus een eind aan een kabinet waar ik als kri- tisch Pvv-lid mijn vingers bij af heb kunnen likken, al is het mij niet precies duidelijk waarom. Zoals het er nu uit- ziet, moet ik doorwerken tot na mijn vijfenzestigste en sta ik straks college te geven voor een zaal vol Mauro’s. Wat een ellende! als er niet zoveel allochtonen in het buiten- land zouden wonen, was ik er al lang naartoe geëmigreerd. vanochtend las ik in het linkse-kerkblaadje dat zelfs mijn voorman, en buurman, Geert Wilders van plan zou zijn om het zinkende schip te verlaten richting een buitenlandse denktank.

Ongetwijfeld is dat volkskrant-kolder. Geert kan helemaal niet weg. Bij ons in de wijk staan huizen minstens drie jaar te koop en bovendien wordt Geerts appartement dub- beldik omringd door veiligheidscamera’s. niet echt een pluspunt in de verkoop. Maar toch, de gedachte dat Geert ons in deze bange tijden in de steek zou kunnen laten is weinig rustgevend. Kan de TU daar niets aan doen?

Femke Halsema werd eerst vrede-van-Utrecht-hoogleraar in de Domstad en daarna schoof zij op de leonardo-leer- stoel aan de Universiteit Tilburg. Zij is lang niet de enige politicus die deze weg heeft bewandeld. Een gasthoog- leraarschap zou Geert voor onze kenniseconomie kunnen behouden. Het vereiste Cv voor een cultural professor is gelukkig dermate dun, dat zelfs een venlose havist pro- bleemloos op het profiel past. Ik zeg: doen.