Desgevraagd

Het Zwitserse bedrijf Climeworks wil een fabriek bouwen die koolstofdioxide uit de lucht haalt en in plantenkassen pompt, schrijft New Scientist.

Het bedrijf zegt te strijden tegen klimaatverandering en meent hier ook nog eens munt uit te kunnen slaan. "Koolstofdioxide wegvangen uit de lucht is mogelijk", zegt procestechnoloog Mahinder Sonu Ramdin, van de afdeling proces and energy (3mE), desgevraagd. "Maar het is ontzettend duur en deze aanpak zal helemaal niets uithalen voor het klimaat."

Een enkele module van Climeworks kan driehonderd ton CO2 per jaar uit de lucht halen. Dat klinkt veel, maar is het niet. "Je hebt honderd miljoen van die modules van Climeworks nodig om te compenseren voor onze huidige jaarlijkse CO2-uitstoot van 36 gigaton", aldus Ramdin.

En waar laat je al dat gas vervolgens? Als je het allemaal in plantenkassen pompt, komt het gas vroeg of laat weer terug in de atmosfeer op het moment dat wij de gewassen opeten en verteren.

Koolstofdioxide wordt al hier en daar afgevangen uit de afvalgassen bij fabrieken en energiecentrales. De concentratie van het broeikasgas is daar honderden malen hoger dan in de atmosfeer. En toch is het ook daar al een behoorlijke uitdaging.

"De concentratie CO2 in de atmosfeer bedraagt ongeveer vierhonderd parts per million. Dit betekent dat je voor elke kilogram van het gas ongeveer 1660 kilogram lucht moet filteren, rekent Ramdin voor. "Dat is totaal niet efficiënt."

Voor de CO2-afvang heb je poreus materiaal nodig dat geïmpregneerd is met chemische stoffen, amines, die CO2 binden. Dit materiaal moet je vervolgens verhitten om het broeikasgas er uit te halen. Er daar zit hem de crux. Dat verhitten kost ontzettend veel energie.

Climeworks wil voor het losweken van de CO2 warmte gebruiken afkomstig van een naburige vuilverbrandingsinstallatie. "Dat is zonde", zegt Ramdin. "Met die warmte kun je beter huizen verwarmen. Ze gaan het probleem nu in feite verschuiven. De vuilverbrandingsinstallatie stoot immers ook CO2 uit."

CO2 opvangen bij een energiecentrale kost tussen 50 en 100 euro per ton. Climeworks denkt voor een ton ongeveer zeshonderd euro kwijt te zijn. Een dure grap, zeker als je het vergelijkt met het bedrag dat bedrijven nu betalen voor hun CO2-uitstoot. Die uitstoot kost hen via het European Emission Trading System slechts zes euro per ton. En een tuinder die CO2 wil kopen voor zijn kas betaalt ongeveer vijftig euro per ton.

Een woordvoerder van Climeworks zei tegen New Scientist dat het bedrijf de komende drie jaar gaat proberen de prijs te drukken. Ze heeft daarvoor geld gekregen van de Zwitserse overheid.